Norges Bank utfører hvert kvartal forventningsundersøkelser om utviklingen i inflasjon, lønn, valutakurser og ikke minst og rentenivået.

Epinion har oppdraget fra Norges Bank med å spørre økonomer i finansnæringen og akademia, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og altså husholdningene.

Og 66,4 prosent av norske husholdninger, temmelig nøyaktig to tredjedeler, venter at innskudds- og lånerentene vil øke i løpet av de neste 12 månedene.

Noen færre

Men selv om en klar majoritet av nordmenn tror på økte renter, som er i tråd med ekspertenes forventninger, er andelen ned 8,9 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Andelen av husholdningene som venter at innskudds- og lånerenter vil forbli uendret de neste 12 månedene er på 26,4 prosent, altså litt over en fjerdedel. Det er en økning på 7,9 prosentpoeng fra fjerde kvartal 2018.

Kun 3,4 prosent av de spurte håper på et rentefall de kommende tolv månedene, omtrent som i forrige kvartal.

Ikke verst

Husholdningene venter videre at prisene på varer og tjenester er 2,1 prosent høyere om ett år. Det er faktisk et godt anslag ut fra at Norges Bank over tid styrer rentene etter et inflasjonsmål på 2 prosent.

Det gjelder riktig nok kjerneinflasjonen justert for avgiftsendringer og energipriser, den såkalte KPIJAE. Men ekspertene venter i denne undersøkelsen at prisene er 2,5 prosent høyere om ett år, så det er ikke noe stort forventningsavvik mellom dem og «folket».

Når det gjelder lønninger og pensjon, tror Ola og Kari at disse er 2,2 prosent høyere i begynnelsen av 2020. Den seneste undersøkelsene ble gjennomført i tidsrommet fra 28. januar til 15. februar 2019. Lønnsforventningene er opp 0,1 prosentpoeng fra forrige kvartal.

3-3,2 prosent

Her er ekspertene og partene i arbeidslivet mer optimistiske på vegne av lønnstakerne. Arbeidsgiverorganisasjonene tror på en lønnsvekst på 3,0 prosent, mens arbeidstakerorganisasjonene spår 3,2 prosent i lønnsvekst for sine medlemmer.

Adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri advarte i slutten av januar mot en lønnsvekst på 3-tallet. Han håper å knipe noen tiendedeler mot våre handelspartnere for å bedre konkuranseevnen.

Spiller en rolle

Bakgrunnen for forventningsundersøkelsene er at Norges Bank har som mål å fastsette renten ut fra en lav og stabil inflasjon. Helst bør denne over tid ligge rundt 2 prosent.

Sentralbanken mener at forventninger til den fremtidige prisutviklingen i seg selv kan spille en rolle for den faktiske prisutviklingen.

Regelmessige spørreundersøkelse kan bidra til større innsikt i disse spørsmålene.