NORSAT-1 og NORSAT-2 er Norges tredje og fjerde nasjonale satellitter som skal skytes opp i rommet, ifølge Norsk Romsenter. NORSAT-2 er finansiert av Kystverket, mens Norsk Romsenter har finansiert NORSAT-1.

NORSAT-1 inneholder blant annet en AIS-mottaker som sporer skipstrafikk på havet. Flere norske etater, blant annet Kystverket, Hovedredningssentralen og Forsvaret, bruker disse dataene til å overvåke norske farvann, og for å organisere redningsaksjoner, oppdage ulovlig fiske eller spore oljesøl.

– AIS-mottakeren på NORSAT-1 er av en nyere type som vil kunne se flere signaler i områder der skipstrafikken er spesielt tett, sier Jon Harr, seniorrådgiver ved Norsk Romsenter og prosjektleder for oppskytingen.

Satellitten skal også studere variasjonen i solas stråling over tid og måle romvær og mengden ladde partikler som dannes i rommet rundt jorda. Slike partikler kan påvirke elektronisk utstyr på satellitter og dermed også navigasjon og kommunikasjon på bakken.

NORSAT-2 skal i tillegg teste ut toveis datakommunikasjon via satellitt til og fra skip ved hjelp av VHF-radiofrekvenser. Fungerer dette, kan det bli en ny standard for maritim meldingsformidling over hele verden. Programvaren er norskutviklet.

Oppskytningen skjer fra den russiske rombasen i Bajkonur i Kasakhstan førstkommende fredag.