Gå til sidens hovedinnhold

Togene tilbake på Oslo S mandag

Etter seks ukers sommerstenging vender togene tilbake til Oslo S.

Fredag settes sluttstrek for anleggsarbeidet på Oslo S, og fra midnatt slår man på strømmen og begynner testkjøringen. Mandag 6. august er det alvor.

Da åpner Oslo S for alle tog igjen, melder Jernbaneverket.

Krysser fingrene
- Vi er selvsagt spent, men dette skal gå bra, sier en optimistisk prosjektdirektør Bjørn Georg Hillestad i Jernbaneverket til Nettavisen.

Han sier oppgraderingen har gått etter planen og at sporområdene og anleggene som nå er rustet opp framstår som nye.

- Det som er skiftet ut nå har en levetid på 30 år, sier han.

Togene vil tidlig mandag morgen rulle på sentralstasjonen igjen etter seks ukers sommerstenging. Stengingen skyldes arbeider på sviller, skinner, sporveksler, strømforsyning og signalanlegg. 19 entreprenørbedrifter og mer enn 300 personer har vært i sving med oppgraderingen gjennom sommeren.

Lover bedre punktlighet
I løpet av året skal jernbanen i Oslo-området framstå som mer robust og punktlig for de reisende, lover Jernbaneverket.

Nytt etter sommerpausen er blant annet en ny informasjonstavle.

Langs kjøreveien for togene og i sporene er det foretatt utskiftninger på tekniske anlegg i Oslotunnelen, Oslo S og Brynsbakken.

Dette er den siste sommerstengingen på seks uker i det såkalte Oslo-prosjektet, ifølge Jernbaneverket. I løpet av fire sommerstenginger fra 2009, er spor og veksler i Brynsbakken over Oslo S og veksler i Oslotunnelen byttet. Sviller utenfor tunnelen, skinner og sporveksler fra 1978 er erstattet med tyngre og mer solide typer. Strøm og signalanlegg er fornyet. Jernbaneverket betegner det som en total oppgradering.

Måtte ta grep
Det var etter store driftsavbrudd og forsinkelser gjennom Oslo i 2007 og 2008 Samferdselsdepartementet ga klarsignal til et større fornyingsprosjekt for å bedre infrastrukturen. Prosjektet har en forventet prislapp på 1,7 milliarder kroner. Oppstart skjedde i 2009, og i desember i år skal arbeidet være avsluttet.

Reisende i Oslo-regionen har måttet ta buss for tog i sommer, men nå er ventetida over for denne gangen.

- Vi har tålmodige reisende, men vi har stor forståelse for at mange nå ser fram til å få togene tilbake, sier Hillestad.

100 LCD-skjermer viser deg togtidene

Torsdag ble den nye informasjonstavlen på Oslo S satt i drift.

Den er på 160 kvadratmeter og består av 100 LCD-skjermer. Dette er nå den største videoveggen for trafikkinformasjon i Europa, ifølge Jernbaneverket, som lover bedre kontrast og lesbarhet.

Nytt er det at alle tog står oppført kronologisk. Nær- og fjerntrafikk står altså om hverandre. Klokka med visere er beholdt, men den er altså heldigital og har ingen bevegelige deler.

Den gamle informasjonstavla hadde lysstoffrør og var fra 1999.

Reklame

Her kan du levere Vikinglotto