Gå til sidens hovedinnhold

Tok bare inn kvinnelige traineer

Møt IT-bedriften som har økt kvinneandelen fra 28 til 45 prosent på 2,5 år.

- Det er viktig å fjerne bildet av IT-nerden som sitter i en kjeller alene og utvikler, sier Kristine Cavallini (25). Hun er en av seks traineer som er tatt inn i IT-bedriften Advania i år.

Det spesielle med årets trainee-kull i Advania er at samtlige er kvinner.

- Her har vi funnet de aller beste nyutdannede kandidatene med teknologi- og IT-bakgrunn. Vi hadde ikke som mål å rekruttere bare jenter, men det var disse som nådde opp i hard konkurranse. Vi er helt sikre på at disse jentene vil nå langt og være med å forme vårt selskap fremover og ta posisjoner både hos oss og i andre IT-selskaper i fremtiden, sier HR-direktør Selja von Zernichow i Advania.

Mens andelen kvinner i IT-bransjen er på 23 prosent, har Advania på 2,5 år økt kvinneandelen i selskapet fra 28 til 45 prosent.

- Vi tror på at god kjønnsbalanse er viktig for bransjen og har et bevisst forhold til dette i Advania. Dette har bidratt til at vi har øket kvinneandelen betydelig over de siste par-tre årene, fortsetter von Zernichow.


- Trenger ikke å kunne programmering
Samtlige traineer i årets kull kommer fra Microsoft University, som er et samarbeid mellom Microsoft og IT-kjempens samarbeidspartnere.

- Det var et strukturert og planlagt opplegg med mye fokus på at vi skulle utvikle oss, sier trainee, sier Kristine Cavallini.

Trainee Francesca Hovdal (25) tror at en av grunnene til mannsdominansen i IT-fag er at informasjon om studieretninger og muligheter ofte er rettet mot menn.

- På mitt studie gikk de aktivt ut og informerte om hvor mange ulike muligheter det er og hva man kan bruke en IT-bakgrunn til. Dermed har andelen kvinner økt på det studiet. Mange tror de må kunne programmering for å begynne på IT, sier hun.

For å bedre kjønnsbalansen i IT-bransjen mener Hovdal at næringen må jobbe med stereotypen om den mannlige, ensomme IT-nerden.

- Nå sitter vi og jobber sammen med kunden. Vi er på ingen måte bortgjemt, og vi er veldig forskjellige i bakgrunn, alder og kjønn, slår hun fast.

Trainee Kristin Dale (25) forteller at hun fikk seg en overraskelse da hun var på intervju i Advania.

- Jeg møtte faktisk bare jenter. Og da var det ikke bare HR-folk; jeg møtte både kvinnelige ledere og konsulenter. Dette kan være et godt virkemiddel for å tiltrekke kvinner, mener hun.

- Trenger kvinner for ikke å sakke akterut
I Abelia, som er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, roper man et varsku til IT-bedrifter som har skjev kjønnsfordeling.

- Hvis ikke kvinneandelen øker, kan de sakke akterut. Teknologien spiller stadig mindre rolle; det er de gode ideene og bruken av teknologi som skiller gode og dårlige forretningsideer og -modeller. Det behøves både kvinner og menn for å skape innovasjon. Innovasjon og digitalisering er avgjørende for fremtiden i privat og offentlig sektor, sier Hilde Widerøe Wibe, direktør for næringspolitikk i Abelia.

Anne Grethe Solberg, forsker ved Senter for arbeidslivsforskning ved HiOA, påpeker at det er langt mer effektivt for kjønnsbalansen i en bedrift at toppledelsen engasjerer seg med konkrete mål, enn at en ildsjel jobber energisk for å få det til ut fra en feministisk overbevisning.

- Enkelttiltak som inspirasjonsdag for kvinner blir halvhjertet. Det gir mer effekt på kjønnsbalansen når bedriftene ser på dette som strategisk organisasjonsutvikling.

- Kjønnsbalanse er viktig fordi selskaper som kan skilte med både kvinner og menn der beslutninger tas og tilnærmet lik kjønnsbalanse, blir attraktive for unge, nyutdannede og høyt kompetente kvinner og menn som ennå ikke jobber der, sier Solberg.

Ifølge forskeren liker kunder ut fra tradisjonell kjøpspsykologi å identifisere seg med moderne bedrifter som er i takt med tiden, slik kjønnsbalanserte bedrifter er.

- De typisk tunge, mannsdominerte selskapene har ikke den moderne imagen utad, og det påvirker markedskommunikasjonen. Dette kan også forgrene seg til investorer som er avhengig av at selskapet de investerer i, tiltrekker seg kompetanse og kunder og har fremtiden foran seg, sier hun.

- Må appellere til begge kjønn
Advania er sponsor av Oda-Nettverk, et samlingssted for kvinner som jobber med IKT. HR-direktør Selja von Zernichow mener at samarbeidet med Oda er en av hovedårsakene til at selskapet har klart å øke kvinneandelen til 45 prosent.

Anne Gretland, leder i Oda-Nettverk og direktør for forretningsutvikling i det norske IT-selskapet Compello, mener at selskaper med en bevisst strategi rundt mangfold i ansettelsesprosesser og ved forfremmelser, er de bedriftene som kommer til å vinne kampen om de dyktigste medarbeiderne.

- Mangel på talenter gjør det essensielt å kunne appellere både til menn og kvinner, for det er disse selskapene som i dag anses som de mest attraktive arbeidsplassene av nyutdannede, sier hun.

Reklame

Her kan du levere Vikinglotto