I 1994 overtok Ivar Tollefsen sin første bygård, nærmere bestemt i Møllerveien 4. Senere har Mathallen blitt nærmeste nabo til eiendommen.

Tollefsen betalte drøyt seks millioner kroner for bygården med 20 leiligheter og 1.000 kvadratmeter næring.

Møllerveien 4 var ikke bare Tollefsens første eiendom, men også der selskapet hadde sitt kontor frem til sommeren 2017, skriver Estate Nyheter.

Les også: Eksplosiv inntektsøkning for Tollefsen (Estate Nyheter)

I 2013 fikk Fredensborg rammetillatelse til å oppføre et nytt kontorbygg ved inngangen til Vulkan-området. Tiltaket medfører riving av deler av eksisterende bygningsmasse. Selskapet valgte imidlertid å søke om en endring av rammetillatelsen, som innebærer at hjørnebygget på 9 etasjer får følgende bruk:

* Bakkeplan mot Dansens Hus blir næring
* Neste og øverste plan blir kontorer
* Øvrige etasjer blir boliger

Tillatelsen ble endret året etter, og nå pågår byggearbeidene for fullt, skriver Estate Nyheter.

- Det nye hjørnebygget (tårnbygget) vil bli et eksponert bygg som markerer inngangen til Vulkanområdet. Bygget vil både stå som avslutning av den nye bebyggelsen langs vestsiden av hovedgaten på Vulkan og som avslutning av teglbebyggelsen langs Møllerveien. I tillegg forholder bygget seg til sentrale nabobygg som Dansens Hus og til bebyggelsen på sydsiden av Møllerveien, skriver SJ Arkitekter i beskrivelsen av fasademateriale.

Siden starten i 1994 er Tollefsens Fredensborg blitt ett av Skandinavias største eiendomsselskaper med ca. 34.000 leiligheter for utleie i Norge, Sverige og Danmark. Ifølge selskapet hjemmeside har konsernet eiendommer for ca. 75 milliarder kroner (inkludert avtalte kjøp), omsetter for 2,9 milliarder og sysselsetter 360 personer, herav 130 i Norge. Ved siden av å eie og leie ut, satser konsernet også tungt på boligbygging.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her