Gå til sidens hovedinnhold

Tomt på landet

Hver femte norske landbrukseiendom står tom - og tallene øker. Megler legger skylden på boplikten.

Ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) står hver femte norske landbrukseiendom tom.

NA24 - din næringslivsavis

Ifølge statistikken bodde 440.000 nordmenn på landbrukseiendommer landet rundt ved utgangen av 2007. Dette er en nedgang på nær 6.000 mennesker fra året før.

32.000 tomme eiendommer
Til sammen finnes det nesten 160.000 landbrukseiendommer som har en eller flere boligbygninger, og av disse er altså hver femte - eller omtrent 32.000 ubebodd.

- Det overrasker meg ikke at flere og flere landbrukseiendommene står tomme, men jeg antar at dette er eiendommer som ligger usentralt til. Vår erfaring er at det er stor interesse rundt landbrukseiendommer som ligger sentralt til, og at de er relativt lettsolgte, sier Rolf Langeland i Norsk Landbruksmegling.

- Gå vekk fra boplikten
Han mener interessen for landbrukseiendommer holder seg jevnt høy, og skulle svært gjerne sett en oppmykning av reglene på feltet.

- Det vi ser er at reglene rundt boplikten er med på å forsterke trenden med at eiendommene står tomme. Hadde man gått vekk fra denne plikten, ville flere av disse eiendommene blitt bebodd i hvert fall deler av året. Man kunne valgt å beholde driveplikten og likevel hatt interesse for en rekke av eiendommene som ellers står tomme, sier Langeland.

Det er store variasjoner mellom fylkene. I Vestfold er knapt 8 prosent av landbrukseiendommene ubebodde, mens 38 prosent av landbrukseiendommene i Nordland mangler bosatte.

Lite i nord
Hver fjerde bebygde landbrukseiendom har hatt byggeaktivitet de siste ti årene. Byggeaktiviteten har vært størst i Rogaland, hvor 36 prosent av de bebygde landbrukseiendommene hadde byggeaktivitet i siste tiårsperiode. Minst byggeaktivitet var det i de tre nordligste fylkene med om lag 15 prosent.

I Sogn og Fjordane bor hver fjerde innbygger på en landbrukseiendom, mens andelen for Oslo og Akershus er 2,3 prosent. Tallene fra SSB viser med all mulig tydelighet at det er et kvinneunderskudd blant bøndene. 343.000 av de 440.000 menneskene som bodde på landbrukseiendommene er menn.

Reklame

Tilbud: Nå får du 15 GB til kun 299 kroner i måneden