Avlingssvikten tok helt av i 2018 under tørkesommeren. Det ga totalt 14.950 søknader fra bønder om erstatning. Til sammenligning var forrige topp for avlingssvikt med 2.500 søknader i 2011.

Direktoratet understreker at utbetalingene vil bli enda høyere grunnet at søknader ligger til behandling fortsatt.

Østlandet fikk en tøff tørkesommer

Tallene viser at det er Østlandet som fikk de aller største konsekvensene av den ekstraordinære tørkesommeren.

Fylkene Oppland, Akershus, Buskerud, Østfold og Hedmark topper listene for antallet søknader. I snitt fikk de utbetalt 142.000 kroner fra landbruksdirektoratet.

Grovfôrproduksjon rammet hardest

Det er innenfor produksjonen av grovfôr det er levert inn flest søknader, med totalt 8.850 saker.

Til sammen er det utbetalt 1,2 milliarder i erstatning for avlingssvikt i grovfôrproduksjonen.

Det er også utbetalt betydelige summer til erstatning for kornbønder, med omtrent 315 millioner kroner.

Landbruksdirektoratet beskriver det som et år med «helt ekstraordinære store avlingstap» grunnet tørken.