*Nettavisen* Økonomi.

Tre ansatte fikk tidenes presang

Foto: Montasje/Bergensavisen

Og det utløste langvarig krangel i kommunen.

25.12.12 14:29

Like før kommunerevisor i Bergen, Monika Amundsen, troppet av, ga hun tre ansatte i kommunerevisjonen studiepermisjon med full lønn i to år. Det kan Bergensavisen avsløre i dag.

De tre permisjonene ble gitt til ansatte som skal få andre oppgaver i Bergen kommune, som følge av at kommunerevisjonen ble privatisert tidligere i år.

Tre millioner kroner
I august startet de tre på studiepermisjonene sine – samtidig som de altså får full lønn av Bergen kommune mens de gjør det. Samlet kostnad for kommunen er like over tre millioner kroner.

Nå krangler den politiske ledelsen av Kontrollutvalget med og administrasjonen i personalavdelingen (HR-seksjonen) i Bergen kommune om hvem som har skylden for at dette kunne skje.

Permisjonene, mener Kontrollutvalget, er i strid med kommunens reglement. Da Monika Amundsen selv forhandlet om sin sluttordning i kommunen, krevde hun to års etterlønn. Hun fikk et halvt.

Mye støy
Privatiseringen av kommunerevisjonen var en langvarig og svært betent sak, både politisk og personalmessig. På slutten av kommunerevisjonens levetid haglet det med påstander om blant annet politisk slurv og at gitte personer i Kontrollutvalgets sekretariat arbeidet for nedleggelse.

Det ble dokumentert at arbeidsmiljøet var elendig, og en varsler truet lenge kommunen med søksmål. Kommunerevisoren selv, Amundsen, kjempet en innbitt kamp mot privatiseringen.

Gaven til de ansatte, som den tidligere kommunerevisoren innvilget, blir oppfattet av mange BA har snakket med som tidenes «takk for sist». Både til politikerne som bestemte å privatisere revisjonen, og til kommunen selv.

Hvor skal pengene tas fra?
Kontrollutvalget og HR-seksjonen krangler ikke bare om hvem som har skylden for at permisjonene faktisk ble innvilget, de krangler også om hvem som skal betale for dem.

Etter det BA får opplyst, mener HR-seksjonen at Kontollutvalget som ledes av Thor Brekkeflat fra Ap og Anne Lorgen Riise fra Høyre «ga signaler» om at de langvarige permisjonene var ok.

Slike signaler mener Brekkeflat og Lorgen Riise at de langt fra har gitt. De skal ha forklart HR-seksjonen og Kontrollavdelingen at de ga Monika Amundsen fullmakt til å ta seg av en del personalmessige forhold i forbindelse med avviklingen av Kommunerevisjonen.

Da med forbehold om at alt som ble gjort skulle være i tråd med kommunens reglement.

Kan ikke snu
Krangelen kom opp for resten av medlemmene i Kontrollutvalget i høst. Problemet er at det er for sent å snu. De ansatte har allerede startet i permisjonene, og de har ikke gjort noe som det går an å ta dem på. Det har vært diskutert å tilbakekalle permisjonene, men dette ville blitt vanskelig både juridisk og personalmessig.

Konflikten med HR-seksjonen har vært forsøkt håndtert i Kontrollutvalget i løpet av høsten. En rekke av sakene er unntatt offentlighet. I et dokument som ligger åpent ute, men som sikter til et dokument unntatt offentlighet, røpes imidlertid krangelen.

Her heter det seg:

«Kontrollutvalget konstaterer at Kommunerevisor har gått ut over sine fullmakter. Kontrollutvalget finner det overraskende at HR-seksjonen ikke fant det hensiktsmessig å bestride de aktuelle avtalene da disse ble kjent for HR-seksjonen i midten av mai 2012. Kontrollutvalget stiller seg uforstående til at Kontrollutvalget oppfattes å ha bekreftet Kommunerevisors handlemåte».

«Arbeidsutvalget og Geir Kjell Andersland gis fullmakt til å møte HR-seksjonen med sikte på endelig avklaring av saken».

Ifølge det BA får opplyst er rundene med HR-seksjonen over. HR vant. Pengene må tas fra bystyrets kontor, der budsjettet til Kontrollutvalget er plassert.

For å løse dette siktes det i en sak til at et «disposisjonsfond på totalt 3,3 millioner kroner vil kunne være hensiktsmessig for å møte usikre forpliktelser knyttet til avviklingen av Kommunerevisjonen, men det forutsetter at Bystyrets organer totalt har disse midlene ved årets slutt».

Med andre ord: Pengene finnes bare dersom bystyrets kontor bruker mindre penger på andre områder.

Leder av Kontrollutvalget, Thor Brekkeflat, vil ikke kommentere saken, men sier at de er ferdig med rundene med HR-seksjonen.

Hva den tidligere kommunerevisoren Monika Amundsen mener om permisjonene hun ga og Kontrollutvalgets påstander, det kan du lese i denne saken.

Denne saken er levert av Bergensavisen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.