Denne uken kommer den første selvkjørende bussen i Skandinavia på veiene i Stockholm. Bussen har plass til 12 passasjerer, og vil alltid ha en vert om bord.

Dette etter man i flere år har snakket om selvkjørende biler, som man venter skal bli en del av alles hverdag innen nær fremtid. Men ville du satt deg i baksetet av en bil uten sjåfør?

Ifølg en undersøkelse YouGob har utført på vegne av Kongelig Norsk Automobilklub (KNA), er tre av fire skeptiske til å sitte på med selvkjørende biler.

34 prosent er motvillige

Kun 24 prosent ville sittet på med en selvkjørende bil, mens 42 prosent er usikre og 34 prosent er motvillige.

– Dersom du sitter på med et menneske, er føreren sannsynligvis en person du ser, kjenner og stoler på, og derfor er du rolig. Så kommer en situasjon hvor føreren ikke eksisterer. Da blir du usikker på om du kan stole på at dette er trygt, sier Dagfinn Moe, seniorforsker innen adferdspsykologi ved Sintef Teknologi og samfunn, til Newswire, som først omtalte undersøkelsen.

Denne utryggheten vil kun forsvinne vet at man gjentatte ganger opplever at teknologien gjør riktige valg. Er du for eksempel redd for å fly, vil denne redselen mest sannsynlig minske, og kanskje også forsvinne, etter en rekke vellykkede flyturer.

Ungdom og menn mest positive

Ungdom er mer positive enn eldre. Kun 18 prosent av de over 60 svarer at de vil sitte på med en selvkjørende bil, mens 33 prosent av de under 30 svarer det samme.

Samtidig er kvinner mer skeptiske enn menn. Kun 16 prosent av de spurte kvinnene ville turt å sitte på med en selvkjørende bil, mens 32 prosent av mennene ville gjort det.

– I starten er teknologi ofte mer skremmende for kvinner. Dessuten er menn ofte mer nysgjerrige på biler og kjøring. Men etter hvert som selvkjørende biler blir vanlig, vil kvinner sannsynligvis bli like positive som menn, sier Moe.

Tror færre vil kjøpe egen bil

Generalsekretær Børre Skiaker i KNA tror overgangen til autonome kjøretøy vil føre til at færre kjøper egen bil.

Undersøkelser gjort i Sverige viser nemlig at mange har mer glede av å kjøre egen bil enn av å sitte på.

– Hva er poenget med å eie en bil selv, dersom kollektive løsninger er like gode, og du heller ikke kan kjøre den selv og oppleve mestring, frihet og kontroll over kjøretøyet? De selvkjørende bilene vil komme når teknologien blir god nok, og lovverket tillater det. Men det blir kanskje mest i form av strekningsvis selvkjøring der veiene tillater det, og kollektive løsninger som henter deg der du er og kjører deg dit du skal, sier Skiaker til Newswire.