*Nettavisen* Økonomi.

Trøbbel i Toten

Toten Sparebank gikk med underskudd i fjerde kvartal.

Totens Sparebank la mandag frem regnskapet for 2008. Det var mindre hyggelig lesning for totningene.

NA24 - din næringslivsavis

Regnskapet viste et overskudd før skatt i 2008 på 36 mill. kroner, mot 83,6 mill. kroner i 2007. For fjerde kvartal isolert ble resultatet et underskudd på 6,5 mill. kroner mot et overskudd på 15,3 millioner samme periode året før.

Taper på aksjer
Det er spesielt tap i aksjemarkedet som svir for banken. For både året totalt og siste kvartal viser ordinær bankdrift positiv utvikling, mens resultat fra verdipapirer trekker ned. Tapet på verdipapirer ble nær 70 millioner kroner i løpet av 2008.

- Resultat fra verdipapirer ble negativt også i fjerde kvartal med et tap på 35,5 mill. kroner. Dette er dels et kurstap på 9,3 mill. kroner på aksjer og grunnfondsbevis, og dels et kurstap 26,4 mill. kroner knyttet til bankens beholdinger av rentebærende papirer, skriver banken i meldingen.

Deler av tapet kan imidlertid rettes opp igjen med et oppsving i obligasjonsmarkedet.

- Banken har i løpet av kvartalet nedskrevet en del av obligasjonsporteføljen på grunn av sannsynlig tap på hovedstolen, denne nedskrivinger tilsvarer cirka halvparten av bankes samlede tap på obligasjoner i kvartalet. På de resterende obligasjoner forventes det at tidligere kursnedgang reverseres i løpet av verdipapirets løpetid, skrives det i meldingen.

Betaler utbytte
Banken foreslår et utbytte på 3,50 pr. grunnfondsbevis, noe som er en kraftig forverring fra året før, da utbyttet ble på 14 kroner.

I meldingen skrives det at Totens Sparebank har en god likviditetsreserve.

- Banken har sikret seg en god likviditetsreserve i form av bankinnskudd, sertifikater og trekkrettigheter, og kan per dato innfri den del av fundingporteføljen som forfaller i løpet 2009 uten å oppta nye lån, skrives det.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her

Har du et næringslivstips - kontakt NA24

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag