Gå til sidens hovedinnhold

Trodde du at du hadde rett til å betale med kontanter? Det er ikke nødvendigvis sant

Justisdepartementet gir kjedebutikker mulighet til å avvise kontanter.

Elkjøp meldte tidligere i januar at de vil avvikle betaling med kontanter i alle sine Phonehouse-butikker - med ett unntak.

Les også: Elkjøp vil slutte å akseptere kontanter i sine Phonehouse-butikker

Tiltaket er tilsynelatende et klart brudd på norske lover. Finansavtaleloven §38 3. ledd slår fast følgende:

«En forbruker har alltid rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottakeren.»

Sentralbankloven §14 slår på sin side fast at kontanter er det eneste tvungne betalingsmiddelet i landet.

«Bankens sedler og mynter er tvungent betalingsmiddel i Norge.»

Les også: Jobber mot kontantløse samfunn - nå vil de gi bankene motstand

Finjussen slår inn

Det er likevel ikke slik at du har rett til å betale med kontanter over alt. Alltid.

Markedsdsrådet ga i 2012 Coop uforbeholden støtte da matgiganten ble klaget inn for ikke å ha åpnet for kontanter i selvbetjeningsløsningen Shop Express. For Markedsrådet var det godt nok at du kunne betale kontanter i de vanlige kassene:

«Så lenge kundene har en reell mulighet for å betale med kontanter i butikkene, anses det ikke å være i strid med fil. § 38 (3) at det kun tilbys kortbetaling i ekspresskassene», slår Markedsrådet fast.

De viser samtidig til en avgjørelse som sier at du ikke kan kreve å betale med kontanter når du passerer en bomstasjon.

Det store spørsmålet er hva «hos betalingsmottakeren» betyr i Finansavtaleloven. Det har så vidt Nettavisen forstår ikke vært rettssaker på temaet.

Veldig kompliserte avveininger

Nettavisen har vært i kontakt med Justisdepartementet for å høre hvordan regelverket faktisk skal forstås, og om en butikk kan avvise å gjennomføre en handel med kontanter som betalingsmiddel.

Svaret derfra er at dette er et langt mer komplisert spørsmål enn det kan høres ut som.

- Finansavtaleloven regulerer forholdet mellom betaleren og betalingsmottakeren. Disse reglene kan ikke ved avtale fravikes til skade for en forbruker. Finansavtaleloven gir en forbruker rett til å betale med «tvungne betalingsmidler» når betalingen skjer «hos betalingsmottakeren». Ifølge finansavtalelovens forarbeider skal «hos betalingsmottakeren» forstås snevert som forretningsstedet til betalingsmottakeren, dersom betalingen knytter seg til mottakerens forretningsvirksomhet, sier senior kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justisdepartementet til Nettavisen.

- Men, når betalingsmottakeren (kjeden, journ.anm) utøver sin forretningsvirksomhet på flere steder, kan det være at ikke alle stedene er å anse som forretningssted og dermed som «hos betalingsmottakeren» i finansavtalelovens forstand. Dermed er det ikke slik at det må gis adgang til kontant betaling på ethvert sted betalingsmottakerens forretningsvirksomhet utøves, påpeker han.

Det kan bety at hvis man har mulighet til å betale kontant ett sted, kan det være tilstrekkelig. Dermed kan Elkjøps ene unntaksbutikk være tilstrekkelig til å oppfylle loven - selv om en butikk i Oslo neppe er til særlig hjelp for en kunde som står i Strandgaten i Bergen.

Kan koke ned til hva som er en ulempe

Finansavtaleloven har et annet punkt (§38 annet ledd), som tilsynelatende gir butikkene rett til å selv «anvise» betalingsmåten - men bare «dersom dette ikke medfører vesentlig merutgift eller andre ulemper for betaleren».

– Lovavdelingen har tidligere uttalt at finansavtaleloven § 38 annet ledd etter omstendighetene kan innebære at betalingsmottakeren har en mer vidtgående plikt til å tilrettelegge for kontant betaling enn hva som isolert følger av § 38 tredje ledd. Betalingsmottakeren kan etter § 38 annet ledd bare gi anvisning om betalingsmåten på en måte som ikke medfører «vesentlig merutgift eller andre ulemper for betaleren».

- I enkelte tilfeller kan det tenkes at en adgang til å betale med kontanter som er begrenset til forretningsstedet til betalingsmottakeren, vil medføre en vesentlig merutgift eller andre ulemper for en kunde, sier Skjøld-Lorange.

Saken kan dermed for kjedebutikker koke ned til hvordan de håndterer kunder som står med kontanter i hånden og har glemt igjen kortet sitt hjemme. For i slike tilfeller vil det kunne argumenteres for at det å ikke få betale med kontanter vil være en ulempe.

Må ha en konkret vurdering i hvert tilfelle

Ifølge Justisdepartementet er det i praksis Forbrukertilsynet og Markedsrådet som må avgjøre om en betalingsordning innebærer en urimelig handelspraksis.

Forbrukertilsynet opplyser til Nettavisen at de ikke kan ta stilling til Elkjøps praksis uten å ha behandlet saken.

- Slik vi har forstått bestemmelsene og også uttalelsene fra Lovavdelingen blir det en konkret vurdering om forbrukeren har en reell mulighet til å gjøre opp for seg i kontanter, sier avdelingsdirektør Jo Gjedrem i Forbrukertilsynet.

Kommentarer til denne saken