Det populære bildet er at USA er en klimaversting, og at USAs president Donald Trump er mannen som ødelegger Paris-avtalen.

I virkeligheten har ingen land kuttet CO2-utslippene mer enn USA, viser BPs statistikk for verdens energi 2018.

Du kan lese tallene her: BP Statistical Review of World Energy 2018

På ti år har USA kuttet utslippene av CO2 med 800 millioner tonn. I samme periode har Kina økt sine utslipp med 2.000 millioner tonn.

De nye tallene viser altså at bare veksten i Kinas utslipp tilsvarer 40 ganger de totale utslippene i Norge på et år.

Utviklingen fortsatte gjennom 2017, viser statistikken:

Miljøbevegelsens slagord er å tenke globalt, men å handle lokalt. Og selvsagt er det noe i det. Alle må bidra der de er. På den annen side så monner det lite. Bare veksten i verdens CO2-utslipp de siste ti årene tilsvarer alle norske utslipp de neste 100 årene!

For vri på et MDG-slagord bidrar ikke mindre bilkjøring i Oslo stort til at vi slutter å «koke kloden».

■ For øyeblikket slipper verden ut 33,4 milliarder tonn CO2 i året. Av dette står de 36 moderne industrilandene i OECD for 12,4 milliarder tonn.

■ Landene utenfor står altså for nesten 2/3 av alle utslippene, og det er der veksten er stor og fortsetter.

■ På den annen side: Innbyggerne i OECD-landene slipper i gjennomsnitt ut nesten tre ganger mer CO2 per innbygger enn resten av verden.

Så selv om bildet av Donald Trump som klimaversting kan nyanseres, så har USA fortsatt veldig mye å gå på når det gjelder CO2-utslipp. Donald Trump blir ikke æresmedlem i Fremtiden i Våre Hender med det første.

Her er de største utslippslandene:

  1. Kina: 9.233 millioner tonn
  2. USA 5.088 millioner tonn
  3. India 2.344 millioner tonn
  4. Russland 1.525 millioner tonn
  5. Japan 1.177 millioner tonn

Det deprimerende er at det bare er USA og Europa som har lavere utslipp, mens utslippene har økt i Sør-Amerika, Midtøsten, Afrika og Asia.

Hva som er deprimerende med det? Jo, det er i resten av verden folketallene bare øker fremover - og hvor økt velstand også gir økte utslipp.

Den absolutte klimaverstingen er Kinas president Xi Jinping. De ti siste årene har Kina og Hongkong økt sine utslipp fra 7,3 til 9,3 milliarder tonn CO2 i året, og Kina nærmer seg nå 30 prosent av alle utslippene i verden.

India kommer på full fart bakfra.

Det viktigste å dra ut av denne statistikken er å forstså at det viktigste bidraget Norge kan gjøre for verdens klimagassutslipp, er å jobbe internasjonalt og bruke pisk/gulrot til friste eller presse de store utslippslandene til å gjøre noe.

At USA får kritikk for store utslipp, er greit nok.

Men den store klimaverstingen er Kina.

PS! Hva mener du? Er Donald Trump en klimaversting, eller finnes det andre som er verre enn ham? Skriv et leserinnlegg!