*Nettavisen* Økonomi.

Tror ikke på renteheving

Makroekspertene er spente på signalene fra Svein Gjedrem, men mener det er utenkelig at sentralbanksjefen hever renten på onsdagens rentemøte.

25.04.06 17:06

Ved forrige rentemøte ble foliorenten hevet med en «kvarting» til 2,5 prosent. Norges Bank sa da at pengepolitikken er innrettet mot at renten settes opp gradvis – i små og ikke hyppige skritt.

Makroekspertene NA24 har snakket med, tror fortsatt at neste skritt kommer først til sommeren og at det ikke vil skje noe i morgen.

Tempoøkning
- Jeg venter ikke noen endring på renten nå, og regner med at de gjentar at rentene skal fortsette å stige i små og ikke hyppige skritt. Med det sterke presset i norsk økonomi, godt hjulpet av den høye oljeprisen, tror jeg Norges Bank i neste inflasjonsrapport i juni vil gi et signal om at tempoet i å normalisere rentene vil øke noe, tror sjeføkonom Elisabeth Holvik i SEB Merchant Bank.

Da vil Gjedrem få opp farten litt, mener Holvik.

- Tempoet kan da øke fra å heve renten på hvert tredje møte til hvert annet møte. Det vil si fire rentehevinger per år mot dagens strategi med tre hevinger per år. Da vil renten ved årets slutt bli 3,25 prosent, tror Holvik.

Oljeprisen var ved forrige rentemøte på om lag 62 dollar per fat. I morgentimene tirsdag ble nordsjøolje med levering i juni handlet til rundt 73 dollar per fat. Oljeprisen har dermed steget med over ti dollar fatet siden forrige rentemøte 16. mars.

- Hvilken effekt har dette på norsk økonomi?

- En vedvarende høy oljepris vil virke ekspansivt på norsk økonomi gjennom et større oljefond og dermed mulighet for økt offentlig forbruk i årene fremover, samtidig som oljeinvesteringene vil holde seg høye fremover. I en situasjon med svært lav arbeidsledighet vil dette øke risikoen for økt lønns- og prispress i årene fremover, tror Holvik.

Fast i troen
Sjeføkonom Øystein Dørum i DnB NOR Markets forventer heller ikke renteøkning onsdag.

Dette begrunner han følgende:

- Primært fordi vi venter ikke noen nye signaler. Norges Bank har vært såpass konsistente og faste i troen at sannsynligheten er lav for at de nå - mellom inflasjonsrapportene tidlig i strategirapporten - skal komme med nye eller avvikende signaler, sier Dørum til NA24.

- Sentralbanksjefen vil sannsynligvis si noe om oljeprisens påvirkning. Men jeg regner det for lite sannsynlig at dette vil gi noen endringer, sier Dørum til NA24.

Dørum fastholder troen sin på at rentenivået om ett år vil være 3,25. Dørum mener at Norges Bank bør ha hovedfokus på aktviteten i den norske økonomien.

Sprut
Sjeføkonom Jan Andreassen i Terra Securities tror at det kan komme signaler om temperaturen i den norske økonomien.

- Vi tror på ingen endring av rentenivået i morgen. Det som blir mest interessant er om det kommer noen kommentarer til valutamarkedet og om dagens kronekurs vanskeliggjør arbeidet med å nå inflasjonsmålet på 2,5 prosent, mener sjeføkonom Jan Andreassen i Terra Securities.

- Det kan komme noen kommentarer til lønnsoppgjøret, hvor lønnstilleggene ser ut til å bli moderate – med et strammere arbeidsmarked, sier Andreassen til NA24.

- Kan det komme noen signaler om oljeprisen?

- Vårt poeng er at dagens høye oljepris vil gi en ekstra sprut på finanspolitikken, og at den kan bidra til å trekke renten oppover, tror Andreassen.

Han medgir at vi ikke er like oljesensitive som våre naboland.

- Vi kan være sikre på at en høy oljepris vil gi en sterk kronekurs på sikt. En høy oljepris skader våre naboland, men begunstiger oss. Økende renteforskjell slår gjerne ut i sterkere kronekurs, sier Andreassen til NA24.

Andreassen er dermed enig med de andre makro-ekspertene.

- Ved årsskiftet tror vi at foliorenten vil ligge på 3,25, men at den gradvis vil gå opp til fire prosent i løpet av 2006 og 2007, sier Andreassen til NA24.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag