Truer med å rømme landet - slipper ikke unna

Skatteetaten vant frem i retten.

Skatteetaten vant frem i retten. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

Fikse skattetriks trenger ikke være nok for norske nettbutikker.

04.11.14 09:03

Det ble rabalder da regjeringen la frem statsbudsjettet sitt hvor de foreslår å heve tollgrensen fra 200 til 500 kroner for import av varer fra utlandet.

Flere store netthandelseiere som Einar Øgrey Brandsdal, Steinar Olsen og Komplett-sjef Ole Vinje, truer alle med å legge ned sine nettbutikker i Norge og opprette nye lager i utlandet.

Men det blir ikke uten risiko for at skatteetaten forfølger dem.

- Flere norske selskaper vurderer å flytte virksomheten ut av landet om tollfrigrensen økes. De kan risikere å bli slått konkurs av en ivrig skatteetat, sier advokat Richard Haave Hanssen i PWC til Nettavisen.

I Oslo tingrett ble det avsagt en dom 21. mars i år som gir Skatt Øst rett i å kreve 16 millioner i moms selv om det var et svensk selskap som solgte varene i det norske markedet. Selskapet som blant annet selger kontaktlinser selger også til en rekke andre land.

Leder for Stormberg, Steinar J. Olsen, har rast mot forslaget. Foto: Skjermdump (YouTube)


Begrunnelsen var som følger:

  • Selskapet var mva-registrert i Norge for salg over kr 200
  • Selskapet markedsførte seg mot norske kunder og hjemmesiden var på norsk
  • Alle priser var oppgitt i norske kroner
  • Varene ble levert direkte til kjøper i Norge (vi antar via posten eller annet spedisjonsfirma)
  • Varene kunne betales ved overføring av penger til norsk bankkontonummer
  • Selskapet delte opp forsendelser til norske kjøpere for å komme under grensen på kr 200
  • Selskapet reklamerte for produktene i norske reklamekanaler som kelkoo.no
  • Det ble henvist til norsk angrefristlov i kjøpsvilkårene
  • Det ble oppgitt norsk telefonnummer for support


Her forklarer advokat Richard Haave Hanssen litt mer om bakgrunnen for dommen:

«Dommen dreier seg om et svensk selskap som var mva registrert i Norge med representant. For varer under kr 200 ble varene sendt rett til kunden i Norge, hvor det er kunden som er ansvarlig for importen. Varer med verdi over 200 kr ble tollbehandlet av selskapet og solgt med norsk mva i Norge hvor mva ble innberettet av representanten.

Dommen bygger på retningslinjer skatteetaten har utviklet i praksis basert på Høyesteretts dom i IFI Oy saken fra 2006. Det sentrale i dommene og skatteetatens praksis er omsetningens tilknytning til Norge. Dersom tilknytningen er sterk nok anses omsetningen som skjedd i Norge selv om varene sendes fra utlandet. Eksempel på momenter som har betydning i tilknytningsvurderingen er: markedsføring mot norske forbrukere, bruk av norsk domene, norsk språk på nettsiden, norsk valuta på nettsiden, annen tilknytning til Norge (eks morselskap i Norge) etc.

Dersom et norsk selskap oppretter et datterselskap i utlandet som selger varer for under tollfrigrensen til Norge er det følgelig en risiko for at at Skattekontoret vil hevde at tilknytningen til Norge er så sterk at det skal innberettes mva i Norge. I utgangspunktet blir det i slike tilfeller det utenlandske selskapet som er pliktig å innberette og betale mva i Norge, men det kan heller ikke utelukkes at avgiftsmyndighetene vil kunne foreta en gjennomskjæring og rette kravet mot et norsk morselskap som har omsetningen over tollfrigrensen.»

Skal opp i mars
Den aktuelle saken er anket og skal opp i lagmannsretten i mars neste år.

- Saken er enda mer aktuell nå enn hva den var før Statsbudsjettet kom. Det har vært diskusjon om å utvide grensen i flere år, sier Geir Arne Øien, advokat og direktør hos KPMG Law som representerer selskapet, til Nettavisen.

Geir Arne Øien hos KPMG Law har anket dommen.

Han forklarer bakgrunnen for anken slik.

- Vi mener at dommen er feil. Regelverket er feil fortolket, både av skattekontoret og tingretten. Ifølge en dom fra Høyesterett (Ifi Oy) fra 2006 må det foreligge en «eksklusiv og fullstendig tilpasning til omsetning i det norske markedet» før det kan pålegges avgiftsplikt. Dette støttes også av senere uttalelser fra Skattedirektoratet. En slik tilpasning mener vi ikke er til stede i vår sak.

Kan ikke promotere på norsk
Slik det ser ut vil man kunne slippe unna dersom man ikke tilbyr produktene sine til norsk.

- Skattekontoret synes å mene at det foreligger avgiftsplikt for alle utenlandske selskaper som i en eller annen utstrekning innretter sitt nettsalg mot norske forbrukere, for eksempel ved å bruke norsk språkdrakt på hjemmesiden. Utenlandske nettselskaper som på ingen måte tilpasser sitt salg til norske forbrukere, for eksempel en nettside på kinesisk, unngår antagelig avgiftsplikt. Det er uklart hva skattekontoret mener skal til for å pålegge avgiftsplikt for utenlandske nettselskaper som benytter for eksempel nordisk og/eller engelsk språkdrakt på sine nettsider.

Øien sier at det er sannsynlig at saken vil bli anket inn for Høyesterett, men at endelig beslutning blir tatt når lagmannsrettens dom foreligger.

- Skattekontoret opptrer etter vår vurdering som lovgiver når de her forsøker å innføre avgiftsplikt for nærmest alle utenlandske nettselskaper som selger produkter til Norge.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.