Barack Obama overtok et finanskriserammet USA i 2009 som var på randen av en ny «depresjon» tilsvarende den på 1930-tallet.

Etter hvert snudde pilene i positiv retning, og i dag går økonomien svært bra. Men president Donald Trump og forgjengeren Obama er tilsynelatende svært uenige om hvem av dem som skal ta æren for at USAs økonomi går så det suser.

Det hele startet da Obama holdt en tale for studenter på Universitetet i Illinois fredag. Da ville han minne det amerikanske folket på at det ikke var Trump som stablet økonomien på beina igjen.

- Et mirakel?

- Innen jeg forlot embetet, var husholdningsinntekten nesten den høyeste noensinne, tallet på uforsikrede (de uten helseforsikring red.anm.) var på sitt laveste, lønningene økte og fattigdomstallene var på vei ned. Jeg nevner alt dette, fordi når du får høre hvor bra økonomien er nå, så la oss huske når denne bedringen startet, sa Obama i talen.

- Når man får høre om dette økonomiske mirakelet som pågår, når jobbtallene kunngjøres - månedlige jobbtall - så plutselig mener Republikanerne at det er et mirakel. Jeg må på en måte minne dem på, faktisk, at de jobbtallene er de samme som de var i 2015 og 2016, sa Obama.

Trump slo imidlertid hardt tilbake.

- Han prøver å ta æren for denne fantastiske tingen som skjer, sa Trump til en tilhengerskare i Fargo i Nord-Dakota kort tid etter Obamas tale.

- Det var ikke han, sa han.

Trump la også til at den økonomiske bedringen under Obamas presidentperioden er den svakeste i historien.

- Begge kan ta litt av æren

USA-ekspert Himar Mjelde, som er postdoktor ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, sier at både Trump og Obama kan ta litt av æren for at det går så bra med amerikansk økonomi.

- De kan ta litt ære for den, begge to. Begge har tatt grep som ser ut til å ha virket positivt. Obamas redningspakker, Trumps skattekutt. Men de kan ikke ta veldig stor del av æren, fordi så mye av den økonomiske aktiviteten finner sted utenfor rekkevidden til landets politiske ledelse. Og presidenten er bare en enkelt aktør innenfor denne ledelsen. Kongressen, byråkratiet og sentralbanken påvirker også økonomien, og opererer uavhengig av presidenten, sier Mjelde.

- Presidenter får for mye ros når økonomien går bra, og får for mye kritikk når den går dårlig, legger han til.

- Presidenters retorikk kan ha en viss positiv affekt, vet vi fra forskning. Trumps energiske framsnakking har trolig hatt en viss effekt. Obama var av natur mer forsiktig i sin retorikk.

Mjelde sier det imidlertid er to forhold som bidrar til at presidentene får både skylden og æren for økonomiens tilstand.

- Han er en soloaktør, i motsetning til Kongressen som består av 535 politikere. Han kan dermed lettere ta viktige politiske initiativ som folk uansett tror at har en betydning. Slik som skattekuttene til Trump. For det andre fører primærvalgsystemet til et stort individfokus i politikken. Trump lovet jo at han skulle bygge landet slik han hadde bygd bygninger. Han var liksom det unike individet som kunne få fart på USA, sier Mjelde.

Skapte flere nye arbeidsplasser

I løpet av de 19 første månedene av Trumps presidentperiode, har økonomien skapt 3,58 millioner nye arbeidsplasser. Til sammenligning ble det skapt 3,96 millioner nye arbeidsplasser i de 19 siste månedene av Obamas presidentskap, skriver The New York Times.

Den økonomiske veksten har vokst i raskere tempo det siste året enn den gjorde på slutten av Obamas presidentskap. I andre kvartal i år vokste bruttonasjonalproduktet med 4,2 prosent. Sist gang den var så høy, var i 2014 da Obama var president.

Men verken Obama eller Trump når opp til Ronald Reagan på 1980-tallet. Da var den gjennomsnittlig veksten fra 1983 til 1989 på 4,4 prosent.

Se video hvor Donald Trump gir seg selv karakteren A+:

Trump kan imidlertid skryte av ledighetstallene. Arbeidsledigheten ligger på 3,9 prosent, noe som nærmer seg det laveste tallet på nesten 50 år.

Arbeidsledigheten blant afroamerikanere og minoriteter har også sunket til historiske tall. Trump kan også vise til rekordtall på aksjemarkedet. Disse trendene startet allerede under Obamas presidentskap, skriver The New York Times.

Trump-tilhengeren hevder på sin side at Trump akselererte prosessen ved hjelp av skattekutt og dereguleringer.

- Flaks spiller inn

USAs økonomi skyldes også andre faktorer enn hvem som har tatt bolig i Det hvite hus. Faktorer som rentenivået, teknologisk innovasjon og den globale økonomien spiller også inn.

- I hvilken grad spiller utenomliggende faktorer inn i amerikansk økonomi, altså uavhengig av hvem som sitter med makten i Det hvite hus, Mjelde?

- De betyr mest. Som verdensøkonomiens tilstand, bedrifters egne beslutninger, rentenivået, ny teknologi, endringer i befolkningen, og ikke minst flaks. Bush senior ble president på et tidspunkt der økonomien var i ferd med å kjølne ned igjen, etter de forrykende 1980-årene. Bill Clinton ble innsatt idet den var på vei opp igjen. Hadde Obama blitt president ett år tidligere, hadde statistikken hans sett langt dårligere ut, sier Mjelde.

- Så en skal treffe med timingen for å bli en stor president. Dette gjelder ikke bare økonomien. De store presidentene - Washington, Jefferson, Jackson, Lincoln, Franklin Roosevelt og Reagan - hadde alle flaks med timingen. De ble presidenter da landet stod ved en skillevei, og var åpen for ny kurs, sier han.

- Hvorfor er det viktig for Obama å fremheve egne prestasjoner akkurat nå?

- Presidenter er opptatt av tre ting: gjenvalg, politisk gjennomslag og ettermælet. Obama kjemper for sistnevnte. Han vil ha en del av «kaka» her, sier Mjelde.

- Hvorfor er det vanskelig for Trump å erkjenne, hvis så er tilfelle, at forgjengeren la et godt grunnlag for videre økonomisk vekst i USA?

- Han liker å ha fokuset på seg. Dessuten er han opptatt av de samme tingene som nevnt i forrige svar: gjenvalg og ettermæle. Økonomien er spesielt viktig for hans gjenvalgssjanser, og imaget hans er jo veldig knyttet til forretningslivet og økonomi. Han forstår seg så godt på sånt, ifølge ham selv.

Selvskryt på Twitter

Trump har siden fredag re-tvitret flere meldinger som har kritisert Obamas tale.

«Å se Barack Obama ta æren for Donald Trumps suksess, er skammelig,».

Trump har også sitert andre som kritiserer Obama og har postet sitatene i egne Twitter-meldinger.

«Barack Obama snakket mye om håp, men Donald Trump leverte den amerikanske drømmen. Alle de økonomiske indikatorene, det som skjer i utlandet, Donald Trump har vist seg å være langt mer suksessrik enn Barack Obama. President donald Trump leverer den amerikanske drømmen. - Jason Chaffetz»