I en artikkel i Dagbladet 7. januar, og også i et innslag på TV2s God Morgen 9. januar, forteller Iselin Kvaale om hvordan hun solgte bolig selv via Propr og fikk langt over takst. I både artikkel og tv-innslag prøver Norges Eiendomsmeglerforbunds administrerende direktør Carl O. Geving å skremme andre fra å gjøre som henne. Det gjør han ved å komme med uriktige og ulogiske påstander.

Geving sier at det både er tidkrevende og komplisert å selge en bolig. Ja, han hevder faktisk at en megler i gjennomsnitt bruker 50-60 timer på hvert salg.

Men det henger ikke på greip at meglere bruker 50 timer eller mer på hvert oppdrag, når såkalte «supermeglere» selger 200 boliger i året, noe Aftenposten nylig skrev om. Hvordan får de til det, hvis de bruker 50 timer på hvert objekt? Selv med en assistent som tar halve jobben, tilsier dette at de arbeider 5000 timer i året. Et vanlig årsverk regnes som 1695 timer. I så fall jobber megleren mer enn 13,5 timer hver eneste dag, hele året, hverdag som helligdag, og tar seg ikke en eneste ferie.

Jeg betviler ikke at det finnes arbeidsomme meglere som jobber mye mer enn 37.5 timers uker, og gjennomfører 4-7 salg i uka. Men da bruker de ikke mange timene per oppdrag. Og hvor godt får de fulgt opp det enkelte salget da? Spør du meg, som selv har mer enn 12 års erfaring som eiendomsmegler, lukter det samlebåndssalg. I Aftenpostens artikkel advarer også Ingrid Svendsen i Sørlandets Eiendomsmeglerforening om at meglere ikke bør påta seg for mange oppdrag. Hun sier at det er «en viss risiko for at meglere overser viktige ting om de har altfor mange oppdrag samtidig».

Det er én ting, men en annen er Gevings påstand om at en megler i snitt bruker 50 timer på et boligsalg. Kanskje var det slik før i tiden, men ikke i dag. I løpet av min meglerkarriere fra starten av 2000-tallet og frem til Propr ble startet i 2016, skjedde det store endringer i bransjen. Salgsprosessen ble betydelig automatisert, noe som gjorde at jobben ble mye enklere og mindre tidkrevende for oss meglere.

Innsatsen en megler må legge ned for å gjennomføre et boligsalg er betraktelig mindre i dag enn for 10-15 år siden. Med få tastetrykk har megler hentet inn nødvendig informasjon og dokumenter, booket takstmann og fotograf, og laget prospektet. Interessenter følges opp per SMS, og kjøpekontrakt genereres automatisk. Min erfaring er at meglers tidsbruk på et standard boligsalg er 10-20 timer. Dette er timer megler tar seg veldig godt betalt for.

Gjermund Nyseter, som solgte en del av en tomannsbolig i Oslo i høst, fikk et pristilbud fra megler på totalt 165 000 kr. I stedet solgte han selv via Propr, med en totalkostnad på 30 000 kr. Han anslo at han brukte 12-15 timer på hele jobben. Megleren ville antagelig ha brukt det samme, og skulle dermed ha en timepris på mellom 11 000 og 13 750 kr timen. Som Nyseter selv sa: «Det er ingen vits i å kaste bort hundretusener på en megler som faktisk bruker minimalt med tid på jobben. Fy fader for en timepris de tar!»

Å selge bolig er på langt nær så komplisert og tidkrevende som meglerne vil at boligselgere skal tro. At meglerkjedene opererer med en tidsbruk på mellom 40 og 70 timer per oppdrag, henger sammen med at de slett ikke ønsker at noen av kundene skal velge timebasert betaling (de er pålagt av Forbrukertilsynet å både opplyse om timepris og pakkepris). De vil at boligselgere skal velge salgspakken, med og uten fordyrende ekstrakostnader, fordi dette er både enklere og mer lukrativt for meglerne.

At Geving og Eiendomsmeglerforbundets agenda er å få flest mulig til å bruke meglere når de selger bolig er helt forståelig. Men det blir for dumt når eiendomsmeglerbransjen kommer med de samme feilaktige påstandene i et forsøk på å skremme folk fra å selge bolig selv.