Ifølge Dagens Næringsliv skal TV 2-ledelsen gjennomføre en større kompetansekartlegging av sine ansatte. I tillegg til å sende inn sin egen cv må de ansatte svare på rundt 30 spørsmål i et skjema som igjen skal diskuteres med nærmeste leder.

Les: Dramatisk allmøte i TV 2

Svarene skal besvares skriftlig, og de ansatte må selv rangere hvordan de står på ulike fagfelt som erfaring med deskarbeid og rapportering ved «breaking news», kildenett, produktivitet og produksjon av godt innhold under tidspress.

Les: TV 2-klubbleder: Pengegaranti i desember ellers er det slutt på TV 2 som allmennkringkaster

– Det er tungt og forferdelig å gå inn i denne prosessen, sier klubbleder Henrikke Helland i TV 2. De ansatte synes ikke spørsmålsrunder er måten å nedbemanne organisasjonen på, og mener ledelsen heller burde benyttet ansiennitetsprinsippet.

(artikkelen fortsetter under)

TV 2-ledelsen har laget en ny organisasjonsplan, og etter kompetansesamtalen mellom medarbeideren og nærmeste leder skal de vurdere hvem som er best egnet til stillingene som kal lysest ut før jul.

Les: Rapport kritisk til å gi TV 2 statsstøtte

I slutten av oktober ble det klart at 71 medarbeidere i TV 2 har fått innvilget sine søknader om sluttpakke. TV 2 har som mål at i alt 177 årsverk må bort for å oppfylle spareplanen på 350 millioner kroner. Dermed gjenstår 106 årsverk.