Landsmøtet i Handel og Kontor sørger trolig for at LO-kongressen i 2017 vil vedta varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljevirksomhet. Bare fem delegater reserverte seg, da landsmøtet onsdag vedtok sin politiske platform, skriver VG.

«Områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja er av våre mest verdifulle marine områder, og skal derfor vernes mot fremtidig petroleumsvirksomhet», heter det i LO-forbundets nye program.

- Finne løsninger

Nei-siden har dermed sikret seg et flertall av delegatene til LO-kongressen neste år, med et tilsvarende vedtak fra Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag.

– Nå er det tre forbund som av ikke ubetydelig størrelse som har sagt sitt. Fram mot LO-kongressen er det viktig å finne gode løsninger. VI går inn i prosessen i LO med sikre på å finne løsninger som gir næringen nødvendig tid til omstilling, sier forbundsleder i Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes.

LES også: AUF ber Ap skrinlegge oljeutredning av Lofoten

LO-leder for

LO-leder Gerd Kristiansen står imidlertid fast ved at nordområdene bør åpnes for konsekvensutredning, skriver Dagsavisen. Hun viser til handlingsprogrammet LO-kongressen samlet seg om for fire år siden, hvor det står at « LO vil arbeide for igangsetting av konsekvensutredninger i de stengte og uåpnede delene av Barentshavet, Norskehavet og Skagerrak».

– Jeg står selvsagt på vedtaket fra sist LO-kongress. Akkurat dette vedtaket synes jeg også er et godt og balansert vedtak som tar opp i seg ulike hensyn, sier Kristiansen.

Forbundsleder Leif Sande i LO-forbundet Industri Energi har varslet kamp for å unngå et vedtak om vern av områdene.