Dette er 1,3 millioner mer enn nåværende miljøminister og utviklingsminister har brukt på en tilsvarende periode.

Tidligere utviklings- og miljøminister Erik Solheim har den siste tiden fått krass kritikk for sin reisevirksomhet i toppjobben som leder for FNs miljøprogram (UNEP). FNs internrevisjon kunne avdekke i et foreløpig utkast til en rapport at Solheim hadde brukt 4,2 millioner kroner fordelt på 529 reisedøgn i perioden han har sittet som UNEP-sjef, skrev Aftenposten forrige uke.

Rapporten konkluderer med at den tidligere SV-toppen tar for lite hensyn til miljøet, regelverket og budsjettet. Solheim ble også anbefalt å tilbakebetale deler av beløpet. Solheim har tilbakebetalt 50.000 kroner.

Nettavisen har sett nærmere på Solheims reisevirksomhet da han var utviklings- og miljøminister med utgangspunkt i en seksmånedersperiode - og sammenlignet Solheims reiseutgifter med reiseutgiftene til nåværende utviklingsminister Nikolai Astrup (H) og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

2,1 millioner på et halvår

Nettavisen har gått gjennom reiseutgiftene til Astrup og Elvestuen i tidsperioden februar til og med juli i 2018 (Astrup tiltrådde som statsråd i januar i år) og sammenlignet med reiseutgiftene til Solheim i tidsperioden februar til og med juli i 2011 (Solheim gikk av som statsråd i mars 2012).

Gjennomgangen viser at Solheim hadde totale reiseutgifter på drøyt 2,1 millioner kroner i løpet av den angitte halvårsperioden, ifølge opplysninger Nettavisen har fått av Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Astrup og Elvestuens totale reiseutgifter på seks måneder utgjorde til sammen drøyt 800.000 kroner.

Dermed står Solheim oppført med 1,3 millioner kroner mer i reiseutgifter enn Astrup og Elvestuen gjorde til sammen. Leie av fly utgjorde en stor andel av reiseutgiftene til Solheim.

Reiseutgiftene til Solheim inkluderer leie av fly i tre av postene i reiseregningen for den angitte perioden. Leie av fly utgjør snaut 1,4 millioner kroner.

Utenriksdepartementet påpeker at to av postene i reiseregningen til Solheim, hvor det er benyttet leiefly, er relatert til fredsprosessen i Sudan.

«Gjør deg oppmerksom på at Erik Solheim hadde ansvar for oppfølging av fredsprosessen i Sør-Sudan og var Norges representant i den såkalte Troikaen (med USA og UK). I nåværende regjering er det utenriksministeren som har dette ansvaret. Markerer de to reisene det gjelder med gult,» skriver UD i en e-post til Nettavisen.

Hvis man trekker fra reiseutgifter som UD sier er knyttet til fredsprosessen i Sudan (markert i gult), utgjør Solheims reiseutgifter likevel 675.000 kroner mer enn Astrup og Elvestuen til sammen.

Det tredje leieflyet ble benyttet i forbindelse med en reise fra Brasilia i Brasil til Georgetown i Guyana. Nettavisen får opplyst av UD at dette er relatert til regnskogsatsningen. Solheim hadde også en delegasjon med på reisene ved de tre anledningene det ble benyttet innleid fly, hvilket innebærer at flyreisekostnadene for det øvrige reisefølget ble dekket inn under dette.

Én flybillett fra Oslo til New York er ikke oppgitt i UDs reiseregnskap for Solheim i den angitte perioden. To reiser til Trondheim og Sogndal er foreløpig ikke oppført i UDs reiseregnskap for Astrup. En helikoptertur i Kathmandu er heller ikke medregnet i reiseutgiftene til Astrup.

Reiseutgiftene for Astrup i den angitte perioden utgjør snaut 480.000 kroner, og inkluderer ikke utgifter for eventuelt øvrig reisefølge.

Reiseutgifter som miljøminister

Opplysninger Nettavisen har fått fra Klima- og miljødepartementet, viser at Solheim (som miljøminister) hadde reiseutgifter for 170.000 kroner mer enn Elvestuen i løpet av den angitte halvårsperioden.

«Ola Elvestuen: Reiseutgifter i angitt periode er totalt på 329185,29.- og inneholder fly, hotell, taxi, reisegebyrer og diettkostnader,» skriver Klima- og miljødepartementet i en e-post til Nettavisen.

«Erik Solheim: Reiseutgifter kommer på 500170,23.- og inneholder fly, hotell, diettkostnader, etc,» skriver departementet.

Nettavisen har via e-post gitt Solheim anledning til å kommentere reiseutgiftene fredag formiddag, men har ennå ikke fått tilbakemelding.

Nettavisen har tidligere skrevet at Solheim i sin tid som utviklingsminister reiste med privatfly for over 9,7 millioner kroner.