*Nettavisen* Økonomi.

Uendret ledighet i september

I løpet av september er det blitt 100 færre arbeidsledige, viser sesongjusterte tall fra NAV.

30.09.11 09:54

Arbeidsledigheten er nå på 2,5 prosent av arbeidsstyrken, opplyser NAV.

– Ledigheten har endret seg lite fra august til september. Det er om lag like mange som meldte seg arbeidsledige denne måneden som forrige måned. Samtidig er det stadig færre ledige stillinger som lyses ut. Dette viser at etterspørselen etter arbeidskraft har gått litt ned, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

65 300 personer er i september registrert som helt ledige hos NAV. Dette er 6 200 færre enn i september i fjor, og tilsvarer en nedgang på 9 prosent.

Færre ledige i bygg og anlegg
Det er 2000, eller 24 prosent, færre ledige med yrkesbakgrunn fra bygg og anlegg enn i september i fjor. I tillegg er det også en betydelig nedgang i ledigheten blant ingeniører og IKT-personell, der det er blitt 20 prosent færre ledige på ett år.

Lavest ledighet finner vi blant ledere og personer med yrkesbakgrunn fra undervisning. Blant disse yrkesgruppene er ledigheten 1,0 prosent, mens for ingeniører og IKT-personell er ledigheten 1,1 prosent.

Høyest ledighet finner vi innen industriarbeid, reiseliv og transport med 3,6 prosent av arbeidsstyrken. Antall ledige i disse yrkesgruppene har gått ned med henholdsvis 13 og 6 prosent siden september i fjor.

Ledige jobber
I september ble det lyst ut to prosent færre ledige stillinger sammenlignet med i fjor. Størst nedgang er det innen barne- og ungdomsarbeid, hvor det har blitt 35 prosent færre ledige jobber på ett år. Innen butikk- og salgsarbeid er det 25 prosent færre ledige stillinger og i serviceyrker 21 prosent færre.

For noen yrkesgrupper øker antallet ledige stillinger. Innen ingeniør- og IKT-fag er det 23 prosent flere ledige jobber, i bygg- og anlegg 22 prosent og i akademiske yrker 20 prosent. Det var også økt etterspørsel etter industriarbeidere, med 8 prosent flere stillingsutlysninger enn i fjor.

Unge menn
Ledigheten går mest ned for menn mellom 20 og 24 år. I løpet av ett år er det blitt 17 prosent færre ledige menn i denne aldersgruppen, men ledigheten er fortsatt høyest blant unge menn. Ledigheten blant menn i alderen 20-24 år er 4,7 prosent. I alt er det 14 prosent færre ledige menn, én prosent færre ledige kvinner sammenlignet med september i fjor.

Lavere ledighet i de fleste fylkene
I femten fylker er ledigheten lavere enn i fjor, mens fire fylker har en moderat økning i ledigheten. Antall ledige har falt mest i Oslo med 17 prosent, og i Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag med 16 prosent.

Lavest ledighet er det i Sogn og Fjordane, 1,6 prosent, og i Rogaland, 1,9 prosent. Ledigheten er høyest i Telemark, 3,3 prosent, og i Oslo og Finnmark, som begge har 3,2 prosent.

(Pressemelding NAV)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.