Gå til sidens hovedinnhold

Ufaglært arbeider veltet gravemaskin utenfor barnehage - entreprenør nekter å ta ansvar

I hagen til en tomannsbolig i Grorruddalen kjørte en ufaglært arbeider gravemaskin uten førerbevis, og veltet.

Tekst og foto: Fredrik Drevon, journalist. Reportasjen er laget med støtte fra Fritt Ord.

Hendelsen skjedde hos familien Vedeld, som i Nettavisen onsdag fortalte om sitt livs boligmareritt:

Selv om den useriøse entreprenøren Muhammed Al-Rubaye ble dømt til å betale erstatning, har de ikke sett snurten av pengene. At gravemaskinen veltet vies betydelig plass i dommen mot entreprenøren.

- Det er åpenbart skjerpende at det skjedde rett ved siden av en barnehage, sier Knut Vedeld til Nettavisen.

Han fortalte i Nettavisen i går om hele familiens boligmareritt.

Ufaglærte arbeidere som kjørte minigraver uten førerbevis, var blant de mange ulovlige hendelsene på byggeprosjektet hos familien Vedeld, og deres nabo Filiz Gücücü.

Sistnevnte driver en familiebarnehage i boligen sin.

Byggeprosjektet foregikk fra oktober til desember i 2014, men etterspillet pågår fortsatt.

10. oktober 2016 ble totalentreprenør og arkitekt MNAL Muhammed Muhsin Abbas Al-Rubaye i Oslo tingrett dømt til å betale 1,6 millioner til Vedeld, og 1,1 millioner til Göcücü, innen to uker. I tillegg må Al-Rubaye betale saksomkostningene til motpartene sine på 450.000 kroner.

Tapte saken, men vil ikke gjøre opp

I juni i år tapte Al-Rubaye sin ankesak i Borgarting lagmannsrett. Les dommen her.

Norske arkitekters landsforbund (NAL), sier til Nettavisen at deres Komité for etikk og tvister skal ta opp saken i sitt neste møte i slutten av januar 2019.

Men selv om Al-Rubaye har tapt gang på gang i et langt rettslig oppgjør fra forliksrådet til lagmannsretten, har han ifølge Vedeld ikke vist vilje til å gjøre opp for seg.

Vedeld sier til Nettavisen at saken har vært en svært stor belastning for ham og familien hans. Vedeld anslår at han siden julen 2014 i total tidsbruk har lagt ned ett årsverk på å redde boligen sin fra total katastrofe, samt å følge opp det rettslige etterspillet.

Noe av det mest spesielle ved byggeprosjektet var Al-Rubayes forhold til HMS.

Al-Rubaye sier til Nettavisen at han ikke ønsker ikke å uttale seg om byggeprosjektet. Han har heller ikke besvart eposter vi har sendt ham.

Kjørte uten førerbevis

En eller flere personer ansatt av Al-Rubaye kjørte minigraver uten førerbevis på eiendommen til Vedeld. Dette vies betydelig plass i dommen fra Oslo tingrett:

«Al-Rubaye hadde – etter eget utsagn – alle rollene som har resultert i feil. Det ble også begått en rekke HMS-brudd på arbeidsplassen. Blant annet dels veltet en gravemaskin ført av ansatt uten førerbevis og dels traff gravemaskinen husveggen til Göcücü gjentatte ganger. Det bemerkes i den sammenheng at Göcücü drev familiebarnehage på sin eiendom.»

Tingretten slår med andre ord fast at det var dårlig sikring på arbeidsplassen.

«Dette førte til diverse uønskede hendelser, blant annet at en gravemaskin ved en anledning veltet utenfor Göcücüs familiebarnehage, og ved minst en anledning støtet bort i bygningsmassen,» står det videre i dommen.

Nettavisen har ikke klart å komme i kontakt Filiz Gücücü.

Les også

- Stuegulvet kunne rast ned i kjelleren vår

Trakk tilbake intervju

Nettavisen har gjort et telefonintervju med en ufaglært arbeider som i tingretten innrømmet å ha kjørt gravemaskin uten førerbevis hos Vedeld og Göcücü. Mannen fortalte detaljert om sin rolle i byggeprosjektet, og samtykket i at dette kunne publiseres, dersom han ble anonymisert.

Imidlertid ringte han tilbake en halv time senere, og trakk tilbake hele intervjuet.

Mannen levde på NAV-penger da han jobbet hos Vedeld og Gücücü, ifølge Vedeld.

- Mens Al-Rubayes byggeprosjekt pågikk hos meg, var den ufaglærte gravemaskinføreren på arbeidstilbakeføringstiltak hos NAV, og mottok arbeidsledighetstrygd, sier Vedeld.

Al-Rubaye hevdet i tingretten at det under hele byggeperioden arbeidet fra fire til åtte personer fra Arki-Ban, og at det alltid var minst to faglærte på byggeplassen i tillegg til ham selv.

Men ifølge dommen kunne ikke Al-Rubaye dokumentere at noen av de ansatte fra Arki-Ban, som arbeidet på eiendommene til Vedeld og Gücücü, var faglærte.

Ba politiet fjerne arbeiderne

Det eneste vitnet Al-Rubaye førte hva angikk dette var [N.N.], som selv var ufaglært hjelpemann på byggeplassen. Al-Rubaye forklarte i retten at tre av hans ansatte hadde førerkort på minigraver.

«[N.N.] forklarte at han førte mini-graver med sitt førerkort klasse B, fordi Al-Rubaye hadde sagt at han da også kunne føre minigraver. Dette medfører ikke riktighet,» står det i dommen fra Oslo tingrett.

Det står også at i dommen at elektrikerfirmaet som Al-Rubaye engasjerte ikke var registrert i Elvirksomhetsregisteret til DSB. Det er ifølge dommen uomtvistet at el-foretaket drev ulovlig.

15. desember 2014 ba Vedeld om politiets bistand til å fjerne arbeiderne fra byggeplassen.

Kommentarer til denne saken