Gå til sidens hovedinnhold

USA-forbruket laveste på ett år

Forbruket i verdens største økonomi bremser opp.

Husholdingene i USA økte forbruket med 0,1 prosent i februar. Det viser tall fra det amerikanske handelsdepartementet.

NA24 - din næringslivsavis

Samtidig økte inntektene med 0,5 prosent.

Økonomene ventet i forkant at forbruket ville øke med 0,1 prosent, mens inntektene var ventet å stige med 0,3 prosent, viser en sammenstilling fra Bloomberg News.

For tilsvarende tall for januar forble urevidert.

Kjerneprisindeksen PCE steg med 0,1 prosent på månedsbasis, mens oppgangen var på 2 prosent på årsbasis. Dette er i øvre intervall i forhold til hva som blir omtalt som sonen der den amerikanske sentralbanken er komfortabel med.

Prisindeksen PCE økte med 0,1 prosent i februar, mens den oppgangen på årsbasis var på 3,4 prosent.

Private income/spending - USA
Husholdningens inntekter omfatter alle inntektskilder som husholdningene kan anvende til forbruk eller sparing, og baserer seg på en spørreundersøkelse foretatt av det amerikanske handelsdepartementet.

Lønn er den viktigste. Denne kilden vil man allerede ha et bilde av fra sysselsettingsrapporter. Andre inntektskilder er blant annet leieinntekter, renter, utbytte, sosialstøtte og trygd.

Husholdningenes inntekter er en indikator for etterspørselen, men man må også se på forbrukstallet. For psykologiske faktorer kan føre til at husholdningene begrenser forbruket selv om ikke inntektene faller.

Reklame

Her kan du levere Vikinglotto