Gå til sidens hovedinnhold

USA-vekst som ventet

Veksten i den amerikanske økonomien kom inn som ventet i fjerde kvartal.

De foreløpige tallene for det amerikanske bruttonasjonalproduktet viser en vekst på 2,2 prosent i fjerde kvartal.

NA24 - din næringslivsavis

Ifølge Bloomberg News ventet økonomene at det foreløpige bruttonasjonalproduktet ville vokse med 2,3 prosent.

Opprinnelig var bruttonasjonalproduktet blitt rapportert til 3,5 prosent i slutten av januar.

I USA kommer GNP i tre versjoner, først et anslag (advanced), så et foreløpig tall (preliminary) og til slutt et endelig tall (final). I USA fokuseres det mest på kvartalsvise tall som viser en årlig endringstakt. Fokus er på realveksten, altså korrigert for prisvekst.

Reklame

Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året