Aksjene på Wall Street stiger for femte dag på rad.

Den brede S&P 500 stiger 0,24 prosent til 1.068,14 poeng, mens Dow Jones Industrial stiger 0,27 prosent til 9.814,85 poeng. Teknologibaserte Nasdaq stiger 0,36 prosent til 2.131,87 poeng.

Torsdag steg de amerikanske aksjene drevet av sterke makrotall og gode selskapsresultater. Det amerikanske aksjemarkedet ligger dermed an til å gjøre en svært sterk uke. S&P 500-indeksen står så langt 3,93 prosent høyere enn den gjorde før helgen.

Bernanke
Dollaren har styrket seg mot flere valutaer etter at Ben Bernanke i en tale i Washington uttalte at man er foreberedt på å stramme inn pengepolitikken når økonomien har bedret seg tilstrekkelig nok.

- Investorene ser ikke bare etter tredjekvartalsresultater. Man ser også etter dikusjoner fra myndigheter og sentralbanker og tilbaketrekking av de kraftige stimulansepakkene. USA er langt unna å trekke tilbake de kraftige stimulansene i forhold til mange andre land, sier markedsstrateg David Morrison ved GFT i London til nyhetsbyrået Bloomberg.

Redusert handelslekkasje
Før fredagens åpning la myndighetene i USA frem handelsbalansen for USA.

Den viste et underskudd på 30,71 milliarder dollar i august. Det er en nedgang fra 31,85 milliarder dollar i juli. Det var økt eksport og fallende import som bidro til lavere handelslekkasje.

Økonomene ventet ifølge Bloomberg at underskuddet ville vokse til 33 milliarder dollar.

Eksporten vokste med 0,2 prosent til 128,22 milliarder dollar, mens importen viser en tilbakegang på 0,6 prosent til 158,93 milliarder dollar. Det er første gang siden mai tidligere i år at importen faller.