Gå til sidens hovedinnhold

Utbombet aksje tar hevn

Yara leverer sterke resultater i tredje kvartal.

Yara-aksjen har fått skikkelig juling i år. Utsiktene til lavere økonomisk vekst, og svakere etterspørsel etter gjødselsprodukter, har fått selskapets aksjekurs til å falle nesten 30 prosent i år. Bare den siste måneden er kursen ned 15,2 prosent.

Resultatrapporten fredag viser imidlertid at Yara fortsetter å levere gode resultater.

Doblet
Yara fikk et resultat etter skatt på 3.566 millioner kroner i tredje kvartal. Dette var en dobling fra 1.927 millioner kroner på samme tid i fjor.

Driftsresultatet før spesielleposter (EBITDA) for tredje kvartal var 4.211 millioner kroner sammenlignet med 2.536 millioner kroner i fjor.

- Yara rapporterer et sterkt resultat for tredje kvartal med en betydelig marginforbedring for alle produktgrupper, og med sterk etterspørsel spesielt i Latin-Amerika og Asia, skriver konsernsjef Jørgen Ole Haslestad i Yara i en melding.

Og han fortsetter:

- Til tross for usikkerhet knyttet til makroøkonomien og vanskelige innhøstingsforhold, var europeisk salg på sammenlignbar basis kun 10 prosent lavere enn i fjor. Bondens lønnsomhet er fortsatt sterk med dagens kornpriser, og sammen med lave lagre i verdikjeden indikerer dette at en innhenting i leveransene i resten av sesongen er sannsynlig.

Bedre enn ventet
Justert for bortfall av libysk urea og strukturelle endringer, var Yaras gjødselleveranser ned 8 prosent sammenlignet med tredje kvartal i fjor da etterspørselen i Europa var sterk. Marginene økte for alle produktgrupper, med det største bidraget fra urea og nitrater. Salgsvolumene i Industrisegmentet økte med 8 prosent, primært grunnet vekst i miljøprodukter.

Yaras fabrikker produserte noe under normalnivå, i tråd med veiledningen i Yaras rapport for andre kvartal.

Ser man fremover, peker den forventede tilstramningen i den globale tilbuds- og etterspørselsbalansen for korn i retning av fortsatt sterke priser og et behov for å forbedre produktiviteten i jordbruket. Betydelige kjøp fra India har tidlig i oktober bidratt til å holde internasjonale nitrogenpriser på nivåer tilsvarende tredje kvartal. I følge offisiell informasjon vil den kinesiske eksportskatten være 110 prosent fra 1. november, opp fra om lag 40 prosent i dag basert på de siste eksportpriser.

Reklame

Ny Pyton-bok: Dette er Tommy Sydsæters favoritthistorier med Rhesus Minus