SLØSERIPRISEN: Kandidat 3

En jury sammensatt av representanter valgt ut av Skattebetalerforeningen og Nettavisen har nominert fem kandidater til Sløseriprisen 2016. Prisen tildeles verste eksempel på sløseri i det offentlige i året som gikk.

Tirsdag og onsdag presenterte vi de første kandidatene:
Det tomme skolebygget i Fauske
Brukte 45 millioner på skrinlagt samkjøringsprosjekt

Kandidat 4 kommer 14. april, og kandidat 5 kommer 15. april. Vinneren kåres gjennom en avstemning på Nettavisen. Følg med!

Enorm kostnadssprekk

I 2005 ga Stortinget grønt lys til Jernbaneverkets forslag om å bygge ut togstrekningen mellom Bergen og Arna med dobbeltspor ved Fløen. Dette måtte gjøres for å forbedre kapasiteten på den travle strekningen.

Utbyggingen ble delt i to delprosjekter - Bergen jernbanestasjon-Fløen og Fløen-Arna stasjon. Sistnevnte strekning skal legges i tunnel gjennom Ulriken. Les mer om prosjektet her.

Bergens Tidende skrev i november i fjor at kostnadsrammen i utgangspunktet skulle ligge på 3,9 milliarder kroner. Dette har økt til 6,9 milliarder kroner - 3 milliarder mer enn først estimert.

Varslet høyere kostnader

Ifølge prosjektleder Hans-Egil Larsen er budsjettøkningen som ventet.

- Dette bør ikke komme overraskende på noen. Vi har fra dag én meldt at kostnadsoverslaget har vært for lavt, sa han ifølge NTB i 2016.

Til Nettavisen sier han at de synes det er merkelig å bli nominert til Sløseriprisen på dette grunnlaget.

- Vi har fulgt alle våre årsbudsjetter på begge våre delprosjekt per dags dato, men vi har sannsynliggjort at totalkostnadene vil bli høyere enn tidligere estimert. Saken skal derfor opp i Stortinget for videre behandling, sier han.

Han mener det er vanskelig å estimere kostnadene på slike prosjekter, og viser til det han tidligere har sagt til Bergens Tidende:

- Tidligere estimat har undervurdert kostnadene. Dette kan skje i store og komplekse prosjekter som går over flere år.

Viktig med god planlegging

Mathilde Fasting, prosjektleder i Civita og jurymedlem i Sløserprisen, mener prosjektet er et eksempel på dårlig planlegging.

- Det er viktig med god planlegging av denne typen samferdselsprosjekter, som man vet er kostnadskrevende. Dette prosjektet koster trolig mange milliarder, og vil være grov sløsing med penger, sier hun.

Det er flere grunner til at kostnadssprekken har blitt så stor. Blant annet var planen opprinnelig å ha gjenbruk av eksisterende materiell, men dette viste seg ikke å fungere som antatt. Sikkerheten ved driften har også krevd mer penger enn beregnet.

«En klar underestimering»

Konsulentfirmaene PwC, Concreto, Tyréns og Teleplan ble hentet inn for å kvalitetssikre styringsunderlaget og kostnadsoverslaget til prosjektet etter at Jernbaneverket ba Stortinget om mer penger i 2015. Rapporten ble lagt fram i oktober 2016. Konsulentene var enige i at planleggingen var for dårlig.

«Det har vært en klar underestimering i tidligere faser [...] Kompleksiteten i prosjektet virker å ha vært underestimert,» står det i rapporten.

De skriver også at prosjekter burde ha tilgjengelig prisbaser tidlig i planleggingen.

«Prisbaser er sårbare om de brukes ukritisk. Likevel vil det i en tidligfase være nyttig for et prosjekt å kunne sjekke av andres erfaringspriser og ha noen grove referansepriser å sammenlikne mot. Disse må være såpass spesifiserte at det gir noen mening å benytte disse, men ikke være så detaljerte at det blir uhåndterlig for en tidligfase. Samtidig vil en slik spesifikasjon tvinge tidligfaseestimatorene til å gjøre en noe grundigere jobb både med å spesifisere opp omfanget og vurdere området tiltaket skal gjøres,» skriver de i rapporten.

Les hele rapporten her.