Lotteritilsynet estimerer at markedet er på 2,5 milliarder kroner. Av disse forsvinner altså over halvparten over grensene til utenlandske spillselskaper.

Les også: Bettingselskap dropper Riise-reklamer

Befolkningsundersøkelsen kalt «Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2015» viser også at 2,2 millioner nordmenn har spilt pengespill i løpet av det siste året. Det vil si at over halvparten av nordmennene som er gamle nok, har prøvd lykken hos minst ett av spillselskapene.

122.000 av disse blir sett på som moderate risikospillere eller problemspillere. Det er ifølge undersøkelsen på samme nivå som for tre år siden.

Størst økning i tallene finner man i antall reklamevisninger på tv. Tallene viser at norske tv-kanaler sendte over 1500 reklamevisninger fra utenlandske spillselskap hver dag i 2015. I snitt blir det 62 visninger i timen.

Les også: Nordmann drar inn 50 mill. på kasinooppkjøp

Det betyr at antallet er mer enn doblet på to år, og ifølge Medietilsynet har markedet for reklame på tv økt fra 423 millioner kroner i 2014 til 609 millioner i 2015.

Nøkkelfunn fra undersøkelsen:

* 2,2 millioner nordmenn (57,9 prosent) har spilt pengespill det siste året.

* 122.000 er moderate risiko- eller problemspillere.

* Risikoen for å være moderat risiko- eller problemspillere er høyest blant menn, dem med lav utdannelse, støtte fra Nav og fødested utenfor Norge.

* Nettgamblingen summerer seg til 2,5 milliarder kroner årlig. Utenlandske spillselskap står for rundt 60 prosent av dette.

* Antallet reklamevisninger på tv for utenlandske spillselskap er mer enn doblet på to år.

* Markedet for utenlandsk spillreklame på tv har økt fra 423 millioner kroner i 2024 til 609 millioner i 2015.

* Hver dag i 2015 ble det sendt 1500 reklamevisninger for utenlandske spillselskap på norske tv-kanaler. Det tilsvarer 62 visninger i timen. (©NTB)