Den svake kronen er nå i ferd med å gjøre et skikkelig innhogg i reisebudsjettet til nordmenn som skal feriere i utlandet.

– Det er rart i mine øyne. Norsk økonomi går bra. Selv om inflasjonen er lav og oljeprisen ikke er spesielt sterk, er usikkerheten rundt kronen mye mindre enn før. Det bør tilsvare en sterkere krone enn det vi har i dag, sier Ole Håkon Eek-Nielsen, valutastrateg i Nordea Markets til Nettavisen.

De siste tre månedene har de utenlandske investorer flyktet fra kronen i et omfang man ikke har sett siden finanskrisen.

Utenlandske investorer har de siste tre månedene solgt norske kroner for svimlende 106 milliarder på internasjonale finansmarkeder.

Det har ført til at kronen nå er svakere enn den var på samme tid i fjor, året da nordmenn fikk rekordlite for pengene sine på sommerferie i euroland.

– Det er jo synd for dem som skal på ferie, men samtidig er dyre ferier et ilandsproblem. I virkeligheten er det jo bra for et land å ha en svak valuta, sier Eek-Nielsen.

Høyest siden finanskrisen

Man må tilbake til finanskrisen for å finne en lignende mangel på appetitt for den norske valutaen. Da ble det på sitt høyeste solgt kroner for 110 milliarder i løpet av tre måneder, altså kun marginalt mer enn i år.

Nedsalget er også større enn i noen tremånedersperiode i kriseåret 2014, året da oljeprisen halverte seg og falt fra 110 til under 60 dollar fatet.

Som følge av det massivet nedsalget har kronen svekket seg fra 8,80 kroner mot euro i slutten av februar til dagens nivå på 9,45 kroner mot euro.

Nedjusterer anslag

Fortsatt ganske lav oljepris, overraskende svak inflasjon og en forsiktig sentralbank har bidratt til at de utenlandske spekulantene har mistet troen på kronen. Likevel er det fleste analytikerne enige i at den norske valutaen burde på sikt styrke seg.

– Økonomien går i riktig retning og arbeidsledigheten er på vei ned. Slik sett er det paradoksalt at kronen ikke er sterkere, sier Eek-Nielsen.

Les også: Valutastrateger venter sterkere krone

Tidligere ventet Nordea en krone på 8,7 mot euro i juli, men har nå nedjustert prognosene sine og venter at kronen vil ligge på 9,0 mot euro i august. De venter at kronen først vil komme opp til 8,7 mot euro ved utgangen av året.

Les også: Økonomer mener kronen burde vært mye sterkere

Også DNB nedjusterer

Også DNB Markets har nedjustert forventningene til kronen i tiden fremover.

– Vi tror at vi fortsatt vil se en reversering av deler av den svekkelsen som kom i løpet av de siste månedene, men vi venter at det vil ta mer tid enn før, sier valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets til Nettavisen.

Les også: Kronen mot ny bunn

Meglerhuset venter nå at kronen vil ligge på rundt 9,20 mot euro om en måned. De ventet tidligere at kronen skulle ned til 8,90 mot euro i juli.

– Det ser ikke bra ut for sommerferien. Samtidig tror vi at oljeprisen vil stige, så det bør gi en sterkere krone på sikt, sier Østnor.

Han er enig i at utenlandske investorer har vært toneangivende for nedturen til kronen den siste tiden, men mener sammenligningen med finanskrisen blir feil.

– Det er veldig mye som har skjedd på de siste ti årene. Elektronisk handel og robothandel har økt betydelig og bankene er mye raskere til å gjennomføre handler enn de var før. Det bidrar til å øke volumene og gjør at utslagene blir større. Slik sett blir det misvisende å si at nedsalget i år kan sammenlignes med under finanskrisen, sier Østnor.

Har du fått med deg denne videoen?