*Nettavisen* Økonomi.

Valutagevinst for slankere Hjellegjerde

adm. direktør Olav Inge Røyset Hjellegjerde ASA

Spareprosessen er gjennomført. Nå går selskapet for vekst.

20.11.09 08:52

Siden tredje kvartal i fjor har Hjellegjerde gjennomført en omfattende strategisk tilpasning av kostnader og produksjonskapasitet, og redusert antall ansatte med 114 personer.

Fokus på vekst
Nå melder møbelprodusenten at de vesentlige tiltakene i selve restruktureringen av selskapet nå er gjennomført, og fokus i periodene fremover rettes mot tiltak for å skape vekst i selskapet med utgangspunkt i den strategiske plattformen som er etablert.

I tredje kvartal i år fikk selskapet et resultat før skatt på 15,3 millioner kroner, en kraftig bedring fra et underskudd på 10,1 millioner kroner i samme fjorårsperiode.

Selskapet skriver at resultatet er positivt påvirket av valutagevinster. Konsernet har en vesentlig del av inntektene i utenlandsk valuta og er eksponert for endringer i valutakurser, spesielt euro og dollar. Dermed inngås terminkontrakter for å redusere valutarisikoen.

Så langt i 2009 innebærer en sterkere norsk krone at tap på valutasikringer blir redusert og at egenkapitalen dermed styrkes. Konsernets totalbalanse reduseres med 63 millioner kroner fra 324 millioner kroner ved inngangen av året 2009 til 261 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal 2009.

Svakere drift
Ordinært driftsresultat for i tredje kvartal ble 1,7 millioner kroner, som er en nedgang sammenlignet med 9,1 millioner kroner i samme kvartal forrige år,

Omsetningen for kvartalet ble 57,8 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 82,9 millioner kroner i tilsvarende periode i 2008. Omsetningen i tredje kvartal 2008 var imidlertid påvirket av gevinst på 15,1 millioner kroner knyttet til eiendomssalg i Litauen, slik at sammenlignbar ordinær omsetning for dette kvartalet i fjor var 67,8 millioner kroner.

Egenkapitalandelen ved utgangen av tredje kvartal var 27,4 prosent, og påvirkes positivt av gevinster på valutasikringer som blir bokført som finansinntekt i resultatet.

Samlet rentebærende gjeld er i 2009 redusert med 9,3 millioner kroner.

Ordreinngangen i tredje kvartal var på 67 millioner kroner sammenlignet med 76 millioner kroner i samme periode i fjor, og selskapet hadde en ordrereserve på 32 millioner kroner ved utgangen av kvartalet, og har vært stabilt på det nivået også i oktober og hittil i november.

Utfordrende
Hjellegjerde skriver om fremtidsutsiktene at deler av det internasjonale norske konjunkturbildet er fremdeles svakt, dette oppleves særlig i Storbritannia, Danmark, Sverige og Japan.
Etterspørselen i Europa og Norge oppleves som stabil. Det forventes at markedene for møbler forblir utfordrende resten av året.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.