Varsler snarlig rentehopp

Foto: (Nettavisen)

Kjøpekåte nordmenn presser rentesjefen.

31.03.11 11:07

Torsdag var Statistisk Sentralbyrå ute med nye tall over det norske forbruket. Etter at tallene for desember og januar var overraskende lave, var forbruksveksten i februar overraskende høy.

Omsetningen steg med hele 0,7 prosent fra januar til februar (sesongjustert), mens markedet i snitt ventet 0,5 prosents vekst måned over måned.

De fleste bransjer hadde vekst i omsetningsvolumet, men spesielt handel via internett og postordre bidro positivt. Varekonsumet økte med 1,5 prosent fra januar til februar. Konsumet av matvarer og elektrisitet gikk ned, mens kjøp av biler og andre varer bidro til veksten. Kjøp av transportmidler og drivstoff økte med hele 7,6 prosent.

- Etter friske forbrukstall i november, snudde bildet i desember. De siste månedene har forbrukstallene fortsatt vært på den svake siden og indikerer et svakere etterspørselsbilde ved inngangen til det nye året. Dagens tall overrasket dermed på den sterke siden, og spesielt siden omsetningstall fra kjøpesentrene pekte mot svak vekst denne måneden. Norges Bank skriver i sin siste pengepolitiske rapport at høye strømpriser trolig vil bidra til lav konsumvekst i første kvartal, og sånn sett kan dagens tall også ha overrasket sentralbanken på oppsiden. Men trendveksten har så langt vært på vei ned, og dagens tall trenger ikke å få store konsekvenser for rentesettingen. Likevel støtter tallene opp under vårt syn om at neste renteheving fra Norges Bank kommer i mai, skriver DnB Nor Markets i sin gjennomgang.

Kronen styrket seg
Også markedsreaksjonene tydet på at markedet tolket tallene fra SSB på den sterke siden. Kronen styrket seg, mens rentene var lite endret.

- Sannsynligheten for en renteheving i mai er nå veldig høy, skriver Nordea i sin gjennomgang.

Tror på juni
Handelsbanken trekker frem i sin gjennomgang av tallene fra SSB torsdag viser at låneopptakene i Norge er moderate. Samtidig med forbrukstallene, kom nemlig den norske kreditveksten. Den bekrefter at husholdningene øker låneopptakene, men takten er fortsatt moderat. Veksten i bedriftsmarkedet er svak, og februar var den første måneden med nedgang i gjeldsveksten siden mars 2010.

Den norske kreditveksten havnet på 5,9 prosent i februar, mot ventet 6,1 prosent.

- Vi fortsetter å vente en renteøkning i juni, men ser argumenter for en tidligere renteheving, skriver Handelsbanken i sin gjennomgang.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.