NA24.no

Vegvesenet nekter Kjell å bygge gratis gangvei til kommunen

Kjell Kjørven tilbyr kommunen å bygge vann- og avløpstrasé langs fylkesveg 13, og i samme slengen utvide vegen med et tre meter bredt fortau. Kommunen sier ja, mens vegvesenet sier nei - av sikkerhetsmessige hensyn.
Kjell Kjørven tilbyr kommunen å bygge vann- og avløpstrasé langs fylkesveg 13, og i samme slengen utvide vegen med et tre meter bredt fortau. Kommunen sier ja, mens vegvesenet sier nei - av sikkerhetsmessige hensyn. Foto: Bjørn Bjørkli (Hadeland)
Hevder en gang- og sykkevei vil gi «falsk trygghet» på den mørke veien.

SVEA (Hadeland.net): Kjell Kjørven tilbyr Lunner kommune gratis gang- og sykkelveg, men Statens vegvesen sier nei.

Kjørven planlegger et 150-millioners prosjekt på Nordstrand på Svea, med 60 fritidsleiligheter fordelt på fire bygg, pluss stor skihytte og utfartsparkering.

Han har tidligere tilbudt å grave vann- og avløpstrasé langs fylkesveg 13, fra Grua og opp til krysset Sveavegen–Oppenvegen. En strekning på drøyt to kilometer.

Kjørven og kommunen tenkte å slå to fluer i én smekk, og opparbeide traseen som gang- og sykkelveg i tillegg.

Må være tre meter unna

Kommunen og vegvesenet har vært på befaring, og tilbakemeldingen fra sistnevnte var at det ikke er grunnlag for å tillate fortau på strekningen – og at både VA-ledning og en gang- og sykkelveg må ligge minst tre meter fra bilvegen. Ikke et fortau helt inntil, slik Kjørven og kommunen hadde tenkt.

Fakta: - Dette er veldig firkantet

Klikk for å åpne faktaboksen
 

Grunneier og utbygger Kjell Kjørven mener Vegvesenet er veldig firkantet.

– Det hadde ikke kostet meg all verden å få til dette. Det var tenkt som en gave til kommunen hvis jeg får bygge leiligheter her. Slik det ser ut nå, blir det bare en vann- og avløpstrasé. Men jeg håper fortsatt at vi får det til. Det hadde vært bra for sikkerheten for folk som ferdes på vegen. Det er ganske mye trafikk her, sier Kjørven, som antyder at kommunen kan spare 6–7 millioner kroner på at han bekoster VA-traseen og et eventuelt fortau.

På strekningen det er snakk om, er det 80-grense på 1,7 av 2,2 kilometer. På noen hundre meter nederst og øverst er det henholdsvis 50- og 60-sone.

– Hadde det vært 50 hele vegen, noe det burde ha vært, hadde vi fått lov til å lage et fortau helt inntil vegen. Det er både merkelig og helt uforsvarlig at fartsgrensen er 80. Det er smalt og svingete, uoversiktlig og uten lys, mye fotgjengere og trimmere, og absolutt behov for en forenklet gangveg. Det er jo også en barnehage her, som sikkert hadde satt pris på både fortau og lavere fartsgrense, mener Kjørven.

Fordi det er 80-sone på storparten av strekningen, krever vegvesenet at det er en tre meter bred grøft mellom bilvegen og gangvegen.

– Det vil si at jeg må bygge en trasé som er bredere enn den eksisterende vegen oppover her, og det blir for dyrt for meg. Jeg skjønner heller ikke at vegvesenet kan nekte meg å legge en VA-ledning nærmere vegen enn tre meter, på min egen grunn, sier Kjørven.

Han skal levere reguleringsplanen for området til kommunen i månedsskiftet november/desember.

– Jeg håper saken blir tatt opp i kommunestyremøtet i februar, og at den er ferdigbehandlet før sommeren. Etter ferien, i august, må jeg være i gang med bygginga, og den første blokka skal være innflyttingsklar til jul neste år – omtrent et år senere enn jeg opprinnelig hadde tenkt, sier Kjørven.

Vegvesenet krever minsteavstand på tre meter fra veg når det gis gravetillatelser. Dette for å unngå at vegkanten blir svekket, og for at ledningene ikke skal være til hinder for framtidig drift og vedlikehold av vegen. «Vi kan ikke se at det er grunnlag for å fravike praksis i denne saken», vurderer vegvesenet.

De mener imidlertid at det er en god idé å tilrettelegge VA-traseen for turbruk, noe som vil gi et trafikksikkert tilbud til turgåere i området.

LES OGSÅ: Politikerne vil ikke gi opp

«Tiltaket ligger ikke inne i Handlingsprogram for fylkesveger, og det er ikke krav om gang- og sykkelveg på strekningen. Kommunen kan etablere en trasé som opparbeides som tursti, og selv ta ansvar for driften», skriver vegvesenet, som også krever at en eventuell sti ligger minst tre meter fra vegkanten.

Dersom stien senere skal kunne oppgraderes til fullverdig gang- og sykkelveg, må bredder og oppbygging være etter vegvesenets normaler – og byggeplan må godkjennes av vegvesenet.

Søkte om lavere fart

Fylkesvegen på den aktuelle strekningen går gjennom skogsterreng, med få avkjørsler. Vegen er smal, 4,5–5,3 meter, fartsgrensen er hovedsakelig 80 kilometer i timen og trafikkmengden er definert som lav. «Utbygging i området forventes ikke å gi vesentlig trafikkøkning», mener vegvesenet.

Noe av stridens kjerne er fartsgrensen på strekningen. Fortau er ikke aktuelt for veger med fartsgrense over 50 kilometer i timen.

Kommunen søkte i fjor om redusert fartsgrense, men den ble avslått av vegvesenet. Det er ikke nok avkjørsler fra vegen. Det ble også påpekt at en 60-sone uansett ikke ville ha utløst mulighet for å etablere fortau.

Vegvesenet skriver at «smal veg og høy fart gjør at fylkesveg 13 kan oppleves som utrygg for dem som ferdes til fots eller på sykkel. Ut fra hensyn til trafikksikkerhet vil beste løsning utvilsomt være å legge tursti eller gang- og sykkelveg tre meter fra vegen. En løsning inntil vegbanen vil ikke være tilfredsstillende. Løsningen kan gi en falsk trygghet for dem som ferdes på fortauet».

Strekningen er ikke prioritert i kommunens innspill til handlingsprogram for fylkesveger. Det er nødvendig for at tiltaket kan bli prioritert i neste omgang.

Denne saken er levert av Hadeland.net.

Rapporter om feil i artikkelen

Mest sett siste uken

Lik NA24 her og få flere ferske økonominyheter!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

comments powered by Disqus

Våre bloggere