OBOS har gitt Veidekke Entreprenør oppdraget med å bygge første byggetrinn med 127 leiligheter i fire boligblokker på Vollebekk i Oslo.

Det nye boligprosjektet vil bestå av over 800 boliger og noe næringsvirksomhet når det står ferdig. Kontrakten er en totalentreprise verdt 241 millioner kroner eksklusiv mva.

Vollebekk er kjent som et industriområde i bydel Bjerke, et kvarter t-banetur unna Oslo S, som nå skal gjennom et stort byutviklingsprosjekt. Rivearbeidene er igangsatt, mens selve byggearbeidene starter opp etter sommerferien. Det er planlagt at innflytting starter i andre halvår 2019

- Vi har vært med på å utvikle prosjektet sammen med OBOS i en samspillsfase som startet i desember. Her er alle aktører involvert fra begynnelsen av for å sikre en optimal og helhetlig prosess fra saneringen av dagens industrivirksomhet til realiseringen av et attraktivt og fremtidsrettet bomiljø. Vi takker for tilliten og gleder oss nå til å komme i gang med byggingen av første byggetrinn, sier avdelingsleder Anders W. Haugen i Veidekke i en pressemelding.