Gå til sidens hovedinnhold

Får nytt E18-oppdrag i Sverige

Veidekke skal bygge nok en ny E18-parsell i Sverige.

Veidekke ASA har gjennom sitt svenske datterselskap Veidekke Entreprenad AB har fått i oppdrag av Vägverket å bygge ny motorveiparsell med tilhørende flerplanskryss ved Rinkeby.

Oppdraget har en verdi på 319 millioner svenske kroner og inngår som en del av Vägverkets arbeid med E18 Stockholms vestre innfartsåre.

Veistrekningen har i dag dårlig kapasitet fører til lange køer i rushtrafikken. På enkelte steder av veistrekningen er det ifølge Veidekke registrert så mange som 50 000 kjøretøyer i døgnet.

Arbeidet med det nye krysset ved Rinkeby starter i januar 2010 og fullføres i 2013. Oppdraget omfatter grunn- og brobyggingsarbeider og utføres på og ved siden av eksisterende E18 og berørte veier i anleggsområdet.

- Vi er svært glad for oppdraget! Vi har tidligere i år fått Vägverkets tillit med forberedende arbeid for å muliggjøre ombyggingen av nåværende E18 mellom Hjulsta og Rinkeby. Når vi nå får flere oppdrag i den omfattende opprustningen av veistrekningen er gledelig og må betraktes som et bevis på at Vägverket har tiltro til oss som entreprenør, sier avdelingsleder Marcus Nilsson i Veidekke Entreprenad AB.

Kommentarer til denne saken