*Nettavisen* Økonomi.

Vekker liv i uttørket melkeku

Oljefeltet Valhall på norsk sokkel. Foto: (BP)

Rekordlav oljeproduksjon får regjeringen til å ta helomvending.

24.06.11 14:37

Åpning av nye områder er nødvendig for å gjøre nye store betydelige funn og opprettholde en betydelig petroleumsproduksjon som sikrer verdiskaping, investering, sysselsetting og statlige inntekter i årene fremover. Det slår olje- og energiminister Ola Borten Moe fast i den nye oljemeldingen som ble sendt ut fredag.

Til tross for at SV har vært en bremsekloss i flere planlagte områdeutvidelser, heter det i regjeringens oljemelding at det er fortsatt store uåpnede områder på norsk sokkel. Halvparten av områdene hvor man forventer at det kan finnes petroleum, er i dag åpnet. Dette betyr at det finnes gode muligheter til å gjøre betydelige funn også i framtiden.

- Jevn tilførsel av leteareal er en viktig forutsetning for å opprettholde investerings- og kompetansenivået i næringen i tillegg til å opprettholde produksjonen over tid. Dette danner grunnlaget for langsiktig verdiskaping og statlige inntekter, hvor målsettingen er å produsere mest mulig av de økonomiske ressursene på norsk sokkel, skriver olje- og energiministeren. Han legger til at det særlig er i Nord-Norge mulighetene ligger til rette for åpning av nye områder.

- De uåpnede områdene på norsk kontinentalsokkel ligger i stor grad utenfor Nord-Norge. Åpning av nye områder i Barentshavet gir store muligheter for Finnmark.

Det har ikke vært åpnet nye områder for oljeutvinning siden 1994. Dett påpekes at en beslutning om å starte en åpningsprosess i dag vil kunne medføre oppstart av produksjon først omkring 2025 eller senere.

- Derfor har regjeringen startet en åpningsprosess for havområdene ved Jan Mayen og vil starte en tilsvarende prosess for det tidligere omstridte området vest for avgrensningslinjen i Barentshavet sør når delelinjeavtalen med Russland har trådt i kraft, heter det i meldingen.

Fallende oljeproduksjon
Norge hadde sin høyeste oljeproduksjon i 2001. Siden den gang har produksjonen falt med 45 prosent. Samtidig er det ventet fall i gassproduksjonen etter 2020.

I en melding fra Høyre karakteriseres oljemeldingen som «tam», men partiet er fornøyd med at det nå er laget en melding for Norges viktigste næring.

- Høyre hadde håpet at regjeringen ville ta mer aktive grep. Vi har et stort behov for nytt areal, høyere utvinningsgrad på eksisterende felt, og ikke minst at vi får redusert risikoen for større ulykker. Dette er viktige områder som vi har adressert i en egen petroleumsmelding vi la fram i vår, skriver Siri A. Meling, Høyres energipolitiske talskvinne og første nestleder i energi- og miljøkomiteen i en melding.

Høyre påpeker at regjeringen ikke har tatt noe standpunkt rundt det viktig område i Lofoten og Vesterålen.

- Uten å ta standpunkt i et av de viktigste spørsmålene for petroleumsvirksomheten, blir meldingen litt amputert, sier hun.

FrPs Ketil Solvik-Olsen frykter omkamp på petroleumsmeldingen når Erik Solheim skal legge frem klimameldingen.

- Satsing på økt utvinningsgrad vil øke CO2-utslippene fra norsk petroleumsindustri. Dette setter regjeringen i en knipe når de samtidig skal kutte norske utslipp, sliter med CO2-rensing på Mongstad og har annullert CO2-rensing på Kårstø. Jeg frykter derfor at oljemeldingen ikke gir det endelige resultatet for norsk oljepolitikk. Derfor frykter jeg at klimameldingen kan bli SVs hevn, skriver Solvik-Olsen i meldingen.

Viktig næring
I 2011 er Statens inntekter fra petroleumsnæringen budsjettert til 311 milliarder kroner. Halvparten av Norges totale eksportverdi er olje og gass. Samtidig gir petroleumsnæringen store ringvirkninger over hele landet. Petroleumsnæringen sysselsetter i dag om lag 43 000 personer, men over 200 000 arbeidsplasser kan direkte eller indirekte knyttes til etterspørselen fra aktivitetene på sokkelen.

- Jeg tilhører ikke den generasjonen av politikere som vil stå på Stortingets talerstol og si at petroleumsvirksomheten i Norge er over. Norsk petroleumsindustri og ressursforvaltning er noe alle nordmenn kan være stolte av. Denne aktiviteten skal vi drive og videreutvikle i lang tid framover, skriver olje- og energiminister Ola Borten Moe i meldingen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.