Over 1.300 milliarder dollar i obligasjoner og lån forfaller i løpet av året, inkludert 48 milliarder dollar i Kina og 32 milliarder dollar i Mexico, ifølge en kvartalsrapport fra Institute of International Finance, en bankgruppe med base i Washington.

- Med økende lånekostnader i modne og fremvoksende markeder i kjølvannet av presidentvalget i USA, er bekymringen for den voksende gjelden igjen kommet i forgrunnen, advarer instituttet.

Den globale gjelden økte med hele 11.000 milliarder dollar i løpet av de tre første kvartalene i 2016. Dempet vekst, «fortsatt svak fortjeneste for bedriftene» og en sterkere dollar er viktige faktorer som bidrar til bekymringen. Det gjelder ikke minst for «regjeringer og bedrifter med stort behov for refinansiering», heter det videre i rapporten. At Donald Trump har tatt til orde for mer proteksjonistisk handelspolitikk kan påvirke den globale kapitalflyten og forsterke bekymringene, står det videre.

Usikkerhet rundt brexit utgjør også en risiko for markedet og mulig økte lånekostnader, særlig med tanke på Londons sentrale rolle som långiver.

Gjeldsveksten har vært størst for statsgjeld, som har økt med 5.300 milliarder dollar til drøyt 60.000 milliarder. Ikke-finansiell sektor har økt gjelden med 2.600 milliarder til 63.000 milliarder dollar.