*Nettavisen* Økonomi.

Verdipapir forsvant fra Wikborg, Rein

Foto: (Foto: Nettavisen)

Nå gransker det anerkjente advokatfirmaet hvordan pantepapirer for minst 600.000 kroner forsvant ut av huset.

23.12.12 21:32

Lite har kommet ut i den interne granskningen til det kjente advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co ved Rådhusplassen i Oslo.

I advokatfirmaet frykter man at personer har levert ut viktige pantedokumenter som ikke skulle forlatt huset.

- Hvis man ikke kan stole på Norges største og mest velrenommerte advokathus, hvem kan man stole på da? spør Ekornes-arving Reidun Sundal.

600.000 kroner
Pantet det er snakk om er en leilighet på Aker Brygge, som ble brukt som sikkerhet for et lån på 600.000 kroner.

Men før lånet ble betalt tilbake, forsvant pantedokumentet ut av Wikborg, Rein - og ble brukt som sikkerhet for enda et lån.

I denne artikkelen kan du se to utgaver av baksiden av det samme pantedokumentet.

Den øverste versjonen ble brukt som pant for et lån på 600.000 kroner fra Ekornes-arving Reidun Sundal.

Men før hun fikk tilbake pengene sine, ble pantedokumentet overført fra den bedrageridømte finansmannen Christer Tromsdal til en annen finansmann som sikkerhet for et annet lån.

Pantet ble altså brukt to ganger - som sikkerhet for to ulike lån. Konsekvensen er at minst en av långiverne ikke har sikkerhet for sitt lån.

Spørsmålet er hvordan Christer Tromsdal fikk tak i pantedokumentet som skulle vært innelåst i safen hos Wikborg, Rein & Co.

Vanskelig gransking
- Vi har strenge rutiner og kvalitetskrav for å unngå at slike situasjoner skal oppstå, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Jon Fredø i Wikborg, Rein & Co til Nettavisen.

- Vi undersøker nå hva som er skjedd. Dette er saker som ligger 9-10 år tilbake i tid, og involverer personer som har forlatt firmaet. Dette vanskeliggjør granskningen. Uansett hvor strenge rutiner vi har, vil vi aldri kunne garantere oss 100 prosent mot menneskelige feil. Utover dette har vi ingen kommentarer.

Klikk på bildet for å forstørre.

Mangemillionæren
Økokrim har avhørt Ekornes-arvingen Reidun Sundal, som i 2009 sto oppført med en personlig formue på over 30 millioner kroner. Sundal forteller til Nettavisen at hun i 2003 inngikk en låneavtale med Ragnvald Løhren Kapitalplassering.

Advokatfirmaet Wikborg Rein ordnet med pantedokumenter og oppbevaring av disse. I avtalen mellom arvingen og Løhren sto det blant annet at «Pantobligasjonen avtales å ligge i depot hos Wikborg, Rein & Co, fram til at lånet med tillegg av renter er oppgjort i sin helhet».

Arvingen lånte ut 600.000 kroner til 24 prosent rente mot sikkerhet i leiligheten på Aker Brygge. Eier av leiligheten var finansmannen Christer Tromsdal - mannen som i en årrekke har blitt etterforsket av Økokrim for ulike forhold, og som i november 2012 ble dømt til seks års fengsel for bedrageri. Denne dommen er anket til lagmannsretten.

Tromsdal sier til Nettavisen at han hjalp sin bekjent Løhren med å stille pant for lånet, men at han selv ikke hadde noe med avtalen å gjøre.

Klikk på bildet for å forstørre.

- Betalt til Tromsdal
- Pengene ble utbetalt til Christer Tromsdal. I dag er det snakk om nærmere en million kroner inkludert renter. Jeg mister ikke nattesøvnen av dette, men det er aldri hyggelig å bli lurt, sier Sundal til Nettavisen.

Christer Tromsdal hevder overfor Nettavisen at han ikke hadde noen ting med låneavtalen å gjøre, og sier han kan dokumentere at pengene ikke gikk til ham.

- Jeg har aldri gjort forretninger med Sundal. Jeg har aldri snakket med henne eller møtt henne engang. Løhren og Sundal meg bekjent, har derimot gjort mange forretninger sammen, og derav også denne omtalte investeringsavtalen seg i mellom, som jeg bisto Løheren med å gi han sikkerhet for, sier Tromsdal.

I en mail til Nettavisen stiller Tromsdal spørsmål til seg selv: «- Hvorfor gadd du å stille din leilighet til disposisjon for Løhren?»

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn

Tromsdal svarer: - Vi har felles bekjente (...) så jeg hadde ingen betenkeligheter med å stille opp for ham da han ikke hadde sikkerhet selv å tilby.

- Hvem tror du på?
Ragnvald Løhren avviser Tromsdals historie overfor Nettavisen og sier at han var mellommann for Tromsdal, og at han selv aldri så noen dokumenter. For å underbygge sin versjon viser han til at en betalingsinstruks der det går fram at Tromsdal fikk utbetalt nesten halvparten av lånebeløpet, mens en annen halvpart gikk til hans klientkonto hos Wikborg, Rein & Co. Bare 60.000 kroner gikk til Løhren.

- Hvem tror du på? spør Løhren retorisk og fortsetter:

- Jeg frontet utlånet og det var det. Instruksene i låneavtalen var klare, men av en eller annen grunn har ikke Wikborg, Rein & Co tinglyst pantedokumentet. Når selskapet i tillegg klarer å rote bort dokumentene, så er noe veldig merkelig. Jeg kommer til å vitne for Sundal i en eventuell erstatningssak, sier Løhren til Nettavisen.

Klikk på bildet for å forstørre.

Dukket opp på nytt
Tilbake i 2007 skulle Reidun Sundal for lenge siden ha fått tilbakebetalt lånet. Hun kontaktet Wikborg, Rein & Co for å etterlyse pantedokumentet og oppfyllelsen av avtalen. Hos advokatselskapet kunne de ikke svare på hvor pantedokumentet hadde blitt av.

Da Tromsdals leilighet ble solgt i 2010, fikk hun heller ikke noe penger, og i 2011 gikk hun til politiet med saken.

Tromsdal sier at han fikk ut pantedokumentet allerede i 2004.

- Jeg fikk sommeren 2004 beskjed av Løhren om at han hadde gjort opp lånet. Jeg kontaktet deretter WR, som vi begge var klienter hos, så fikk jeg sikkerheten tilbake, sier Tromsdal til Nettavisen. Dette er altså noe ganske annet enn det Løhren selv sier.

Det som er helt sikkert, er at Tromsdal 21. november 2007 transporterte det det videre til en ny kreditor som sikkerhet for nye penger. Tromsdal sier at også i dette tilfelle så stilte han bare sikkerhet for andre. Tromsdal er nå i rettslig tvist om disse pengene, og sier at det står 732.000 kroner på en sperret konto som er knyttet til den aktuelle panteobligasjonen. Tromsdal synes det er rart at ikke Sundal har meldt sitt krav på de pengene.

Tromsdal mener at alt har gått riktig for seg, og at lånet i virkeligheten er gjort opp.

- Ikke noe kritikkverdig
Advokat Rikard Berg representerer Erik Hartvig Larsen i rettstvisten mellom Johnny Halvorsen og Erik Hartvik Larsen. Han mener at spørsmålsstillingen virker oppkonstruert.

- Det er tale om et helt ordinært gjeldsbrev, og det har ikke skjedd noe kritikkverdig fra Wikborg, Rein & Co sin side. Halvorsen har ikke presentert noe nytt verken nå i media eller i anken til lagmannsretten sammenlignet med det som ble presentert i tingretten hvor han tapte og måtte betale motpartens saksomkostninger, sier Berg til Nettavisen.

Ny sak
Historien om pantedokumentet fikk investor Johnny Halvorsen til å reagere.

- Jeg steilet da jeg ble kjent med denne saken. Det er akkurat det samme som skjedde med meg, sier Halvorsen, som nå har meldt fra til Wikborg, Rein & Co om et gjeldsbrev han mener forsvant fra advokatfirmaets varetekt. Også i den saken er Christer Tromsdal involvert.

«Jeg er i en rettstvist med Odd Kalsnes/Erik Hartvik Larsen vedrørende et gjeldsbrev. Dette gjeldsbrevet kom i stand i W&R sine kontorer. Motpart på gjeldsbrevet var Christer Tromsdal og det er bevitnet av (NN tidligere advokat i Wikborg, Rein & Co red.anm.) som da jobbet hos dere (...) Grunnen til at jeg nå tar kontakt er at mitt gjeldsbrev skulle ligge i depot hos dere inntil penger ble utbetalt, noe som aldri skjedde» skriver Halvorsen til advokatfirmaet.

I dette tilfellet mener Halvorsen at gjeldsbrevet uriktig er tatt ut av depotet til Wikborg, Rein & Co, og overdratt fra Tromsdal til Odd Kalsnes som igjen har overdratt det til Erik Hartvig Larsen. Rettstvisten står nå mellom Halvorsen og Hartvik Larsen. Tingretten trodde ikke på Halvorsen, men nå håper han at Sundals historie og den interne granskningen vil overbevise lagmannsretten om at han snakker sant når saken kommer opp over nyttår.

Vurderer å politianmelde
- Jeg fikk jo sjokk da jeg så at dette hadde skjedd med en annen også, sier han til Nettavisen.

Etter at Nettavisen begynte å jobbe med saken, tok Fredø kontakt på nytt og opplyste om at advokatfirmaet ikke har loggført at dette dokumentet har vært i deres safe, eller noen kvittering på at de har hatt dokumentet.

- Vi er klar over at det foreligger en transporterklæring som kan forstås slik at vi på et tidspunkt kan ha hatt gjeldsbrevet til oppbevaring. Så langt vi kan se, må det bero på en feil eller misforståelse, sier Fredø.

- Jeg er ikke veldig overrasket over svaret fra W&R. Etter å ha lest om Sundal, kan man jo lure på om dette har skjedd flere personer, sier Halvorsen og poengterer at persongalleriet i hans sak og Sundals sak er det samme.

Halvorsen sier at han vil forfølge saken overfor advokatfirmaet og politianmelde om nødvendig.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag