Gå til sidens hovedinnhold

Verre å få lån

Bankene fortsetter å stramme inn.

Færre bedrifter og husholdninger etterspurte lån siste halvdel av 2008, men bankene strammet også inn på utlånene, viser Norges Banks utlånsundersøkelse for fjerde kvartal 2008.

NA24 - din næringslivsavis

Ifølge utlånsundersøkelsen venter bankene i Norge å stramme ytterligere inn på kredittpraksisen overfor foretak, og ligge på omtrent samme linje når det gjelder husholdningene. Dermed bekrefter bankene selv bildet som en rekke bedrifter har varslet om i media, nemlig at det er svært vanskelig å få lån.

Folk vil ha færre lån
- Bankene rapporterte at husholdningenes samlede etterspørsel etter lån avtok i fjerde kvartal 2008 sammenlignet med tredje kvartal 2008. Fallet i etterspørselen var noe større enn forventet. Bankene forventer et ytterligere fall i etterspørselen etter lån til husholdninger i første kvartal 2009 sammenlignet med fjerde kvartal 2008, skriver Norges Bank i rapporten.

Årsakene til innstrammingen overfor husholdningene kommer som følge av de makroøkonomiske utsiktene, bankenes risikovilje, mislighold og finansieringssituasjonen.

Når det gjelder bedrifter, eller ikke-finansielle foretak, strammet bankene inn utlånspraksisen ytterligere fra tredje til fjerde kvartal. Det var også et fall i etterspørselen, men fallet var mindre enn forventet.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her

Shipping
Det er spesielt innen shippingsegmentet det har vært en økende etterspørsel etter lån.

- Innstrammingen i lån rammer spesielt næringseiendom, overfor borettslag, bilbransjen og

entreprenørbransjen, samt nye store engasjementer. Bankene forventer fortsatt innstramming i kredittpraksisen overfor ikkefinansielle foretak i første kvartal 2009 i forhold til fjerde kvartal 2008, skriver Norges Bank.

De makroøkonomiske utsiktene bidro mest til innstrammingen i bankenes kredittpraksis, etterfulgt av bankenes risikovilje, finansieringssituasjonen og den nye faktoren kapitaldekning. Fremover forventer bankene fortsatt innstramming i kredittpraksis, særlig som følge av de makroøkonomiske utsiktene, bankenes risikovilje og kapitaldekningen.

Utlånsundersøkelsen ble gjennomført i perioden 18. desember 2008 - 10. januar 2009.

Har du et næringslivstips - kontakt NA24

Få næringslivsnyheter direkte på mobilen: Send NA24 START til 1930 (tjenesten koster kr. 4,- per melding).

Reklame

De beste kuppene du gjør på Fjellsport-salget