*Nettavisen* Økonomi.

Vi blir stadig sykere

Se hvor i landet de er mest syke.

23.09.08 10:42

Sykefraværet gikk opp fra 6,5 til 6,8 prosent fra 2. kvartal i fjor til 2. kvartal i år. Sykefraværet i 2. kvartal fordeler seg på 0,8 prosent egenmeldt og 6 prosent legemeldt, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

NA24 - din næringslivsavis

Sykefraværet er fortsatt størst blant kvinner med en økning på seks prosent.

For menn gikk fraværet opp med 3,5 prosent. Samlet ga dette en prosentvis vekst i sykefraværet på 4,9 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme periode i år.

Den sterkeste veksten i sykefravær hadde Aust-Agder og Sogn og Fjordane med henholdsvis 9,7 og 8,8 prosent. Fylkene som økte minst var Finnmark med 2,1 og Oppland med 2,3 prosent.

Rogaland hadde lavest nivå på sykefraværet med 5,5 prosent, mens Finnmark lå høyest med 9,1 prosent.

Det legemeldte sykefraværet i Oslo har gått opp fra 5,1 prosent til 5,2 prosent fra 2. kvartal 2007 til 2. kvartal i år.
Til sammenligning er det legemeldte sykefraværet for landet gått opp fra 5,7 prosent i 2. kvartal i fjor til 6,0 prosent 2. kvartal i år. Den prosentvise endringen er for Oslo 2,3 prosent mens for landet tilsvarer økningen 4,8 prosent.

- Til tross for at det legemeldte sykefraværet i Oslo øker svakt, ligger sykefraværet i Oslo lavt sammenlignet med landet for øvrig. Det legemeldte sykefraværet i Oslo utgjorde 767 291 tapte dagsverk i 2. kvartal, sier fylkesdirektør Torild Lien Utvik ved NAV Oslo i en pressemelding.

Størst økning i det offentlige
Sykefraværet steg i både offentlig og privat sektor. Sykefraværet i kommunal forvaltning økte mest, med 6,1 prosent, fulgt av privat sektor med en vekst på 4,8 prosent og statlig forvaltning inkludert helseforetakene med en vekst på 3,4 prosent.

Innenfor kommunal forvaltning vokste sykefraværet i offentlig administrasjon mest med 8 prosent. I de største næringene innenfor privat sektor, økte sykefraværet mest innenfor industri og bergverksdrift og varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet, med henholdsvis 6,3 og 5 prosent.

Innenfor statlig forvaltning bidro offentlig administrasjon mest til økningen, med en vekst på 8 prosent. Sykefraværet i helse- og sosialnæringen vokste med 4,9 prosent, det samme som landsgjennomsnittet.

Størst fravær i helsesektoren
Helse- og sosialtjenester, næringen med høyest andel legemeldt sykefravær, hadde i 2. kvartal i år et sykefravær på 7,5 prosent. Dette utgjorde 181 722 tapte dagsverk og er en oppgang på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med andre kvartal i fjor

Det er også en økning i det legemeldte sykefraværet innen varehandel, hotell og restaurantvirksomhet, som gikk fra 5,2 prosent i 2. kvartal i fjor til 5,5 prosent i år.

Undervisning er den eneste næringen som har hatt nedgang i sykefraværet, med et sykefravær som gikk fra 5,3 prosent til 5,2 prosent i 2. kvartal i år.

Lavere andel lange fravær
Andelen av totalfraværet som varte i mer enn 31 dager i løpet av kvartalet, gikk ned fra 63,5 prosent til 62,8 prosent.

Av det totale sykefraværet utgjorde egenmelding 11,7 prosent. Legemeldte utgjorde 88,3 prosent.
32,3 prosent av de syke var sykemeldt over en periode på 32-91 dager. 25,5 prosent var sykemeldte i 1 til 31 dager, mens 30,5 prosent av de syke var sykemeldte gjennom hele andre kvartal.

De yngste drar opp fraværet
Innenfor de største aldersgruppene, økte det legemeldte sykefraværet mest blant 25-29-åringene med 7,7 prosent.
De aller yngste ble tett fulgt av 35-39-åringene med en vekst på 6,3 prosent.

For kvinner steg sykefraværet mest i aldersgruppen 20-24 år, med 11,3 prosent, mens det for menn var 25-29-åringene som hadde sterkest økning, en økning på 5,8 prosent.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.