Vi bygger mer i strandsonen

Foto: Christian Bakken (Nettavisen)

Presset på strandsonen er høyt, viser ferske tall.

08.09.11 12:28

Etter et par år med nedgang i byggingen i 100-metersbeltet langs kysten viser de siste beregningene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at byggeaktiviteten har økt på ny.

SELGE BOLIG? Finn megler

Økningen var størst på fastlandet utenfor tettbygde strøk.

Igangsetting av bygg i den norske strandsonen (100-metersbeltet) økte i 2009 med 8 prosent i forhold til 2008, til 4676 bygg.

LES OGSÅ:Du får ikke dispensasjon lenger

Antallet igangsatte bygg nådde likevel ikke opp til nivået fra 2006, på 5645.De aller fleste fylker hadde en økning i byggevirksomheten i strandsonen i 2009 i forhold til året før.

Flest i vest
Unntakene er Sør-Trøndelag og Troms, der færre bygg ble igangsatt. Hordaland hadde fortsatt flest antall igangsatte bygg i 100-metersbeltet.

Flest bygg innenfor 100-metersbeltet ble igangsatt i spredt bebyggelse og jomfruelig terreng, mens det i tettstedene ble registrert en tilbakegang i nybyggingen. I spredt bebygde strøk er fritidsboliger den vanligste bygningstypen, men i 2009 ble det registrert en tilbakegang i nybygging av fritidsboliger i forhold til året før. Det ble bygd flere nye naust/båthus/sjøbuer enn fritidsboliger.

Fastlandskystlinjen er mer påvirket av bebyggelse i form av etablerte bygg og ny byggevirksomhet enn kysten langs øyene.

Lite på øyene
Av det totale antallet bygninger i 100-metersbeltet ved inngangen til 2010, lå 93 prosent på fastlandet eller på øyer med bru- eller bilfergeforbindelse, og under 7 prosent på øvrige øyer.

Til sammenlikning ligger 74 prosent av strandsonearealet på fastlandet og 26 prosent på øyer.

Utbyggingsmønsteret har medført at 38 prosent av kystlinjen på fastlandet inkludert øyer med fastlandsforbindelse ligger inntil 100 meter fra en bygning, mot kun 12 prosent av kystlinjen på øyene.

Endringene i perioden 2000-2010 forsterket dette mønsteret med enda større byggeaktivitet på fastlandet og øyer med fastlandsforbindelse (12 prosent økning i bygningspåvirket kystlinje) enn på øyer uten slik forbindelse (4,4 prosent økning).

Økt press på vassdrag
I 2009 økte også byggevirksomheten langs vassdragene. I alt ble 4846 bygninger igangsatt i 100-metersbeltet langs de større vassdragene (alle innsjøer og større elver).

Det var 170 flere bygninger enn langs kysten. Vassdragene utgjør imidlertid en strekning som er 2,7 ganger så lang som kystlinjen. Kun 7,2 prosent av vassdragene ligger inntil 100 meter fra en bygning

På grunn av etterslep i registreringen av bygningsdata for 2010 fra kommunene presenteres nasjonale tall for igangsatte bygg kun fram til og med 2009. Tallene i Statistikkbanken viser til status per 1. januar for hvert år.

Tall for byggeaktiviteten i løpet av 2010 er tilgjengelig for noen kommuner i Statistikkbanken, men statistikken for dette året kan være mangelfull på grunn av bygninger som ikke var registrert per 1. januar 2011.

Få bedre råd med Nettavisens tjenester:
Minstrøm:Bytt strømleverandør og spar tusener.

Minrente:Bytt bank og spar minst 5000 kroner i året.

Mittoppdrag:Få tilbud fra håndverkere.

(Tjenestene er gratis for Nettavisens lesere)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.