*Nettavisen* Økonomi.

Vi låner mer og mer

Foto: Todd Korol/Reuters/Scanpix

Gjedrem strammer renteskruen, men låntakerne lar seg ikke skremme.

11.09.08 11:22

Ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå fortsetter utlånsveksten til privatkunder. Lånekundene har altså ikke latt seg skremme fullstendig av sentralbanksjef Svein Gjedrem.

NA24 – din næringslivsavis

Finansinstitusjonenes utlån til publikum har de siste tolv månedene økt med 12,2 prosent til 2.941 milliarder kroner. 1.191 milliarder kroner var utlån med pant i bolig. Samtidig har bankenes rentemargin økt med 0,15 prosentpoeng, ifølge SSB.

Selv om renten har tikket jevnt og trutt oppover fra bunnen i 2004, økte bankenes utlån til publikum med to prosent ved utgangen av andre kvartal.

Den sterke utlånsveksten skyldes hovedsakelig økte utlån i banksektoren. Tolvmånedersveksten i bankenes utlån til publikum (kommuner, husholdninger og ikke-finansielle foretak) var 10,1 prosent, og utgjorde 2.169 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal 2008, ifølge SSB.

Finansuroen har ført til at bankene er langt mer forsiktig med å låne hverandre penger. Det driver rentekostnadene oppover.

Ved utgangen av andre kvartal 2008 var rentemarginen 2,37 prosent hos bankene. Dette er 0,15 prosentpoeng høyere enn på samme tid i fjor.

Annonsebilag