Vi shopper mye mindre

BUTIKKER: Besøk Selfridges, som er et must for alle fashionistas, eller den rimeligere butikken, Primark, som er perfekt for studenter.

BUTIKKER: Besøk Selfridges, som er et must for alle fashionistas, eller den rimeligere butikken, Primark, som er perfekt for studenter. Foto: shutterstock

Full brems i juni.

12.08.09 11:11

Detaljhandelen falt mer enn ventet i juni, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den sesongjusterte volumindeksen for detaljhandel falt med 2,5 prosent fra april til juni.

Uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum omsatte detaljhandelsbutikkene – eksklusiv bensinstasjoner – for 2,3 prosent mer i juni i år enn i juni i fjor. Butikker med salg av sportsutstyr og klær bidro mest til økningen. Bensinstasjonene hadde derimot en nedgang i omsetningsvolumet på 9,6 prosent i samme periode.

- På linje med Norges Bank
På forhånd hadde økonomene ventet en nedgang i detaljomsetningen på 0,4 prosent, og tallene var dermed langt svakere enn ventet.

- Dette var en korreksjon ned etter to sterke måneder. Juni-handelen var på linje med gjennomsnittet for første kvartal. Husk at sommerværet var veldig bra i juni, og vi har rapporter om at juli-handelen blomstret som følge av det elendige været. Likevel er inntrykket av at forbruket har vokst mye mer enn ventet endret med dagens tall. Forbruksveksten ser nå ut til å være mer på linje med Norges Banks syn, skriver seniorøkonom Erik Bruce i Nordea Markets i en kommentar til tallene.

Butikknedgang
De fleste varegruppene hadde en nedgang fra mai til juni. Butikker med salg av nærings- og nytelsesmidler bidro mest til nedgangen. Sesongjusterte tall for juni viser også at IKT-utstyr, bøker, fritidsutstyr og detaljhandel med drivstoff til motorvogner bidro sterkt til nedgangen fra mai. Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger samt salg av klær bidro minst til nedgangen.

Økt konsum
Når det gjelder SSBs varekonsumindeks, som har et mer omfattende innhold enn detaljomsetningsindeksen, viser den en nedgang på 2,1 prosent i husholdningenes varekonsum fra mai til juni i år. Kjøp av biler var eneste varegruppe som trakk varekonsumet markant opp.

Nedgangen var størst innenfor innkjøp av varer i gruppen «andre varer» som gikk ned med 3,3 prosent fra mai til juni. Kjøp av bøker og fritidsartikler avtok særlig i denne perioden og trakk varekonsumet isolert sett ned med 1,2 prosentpoeng. Denne nedgangen må ses i sammenheng med en tilsvarende sterk vekst i mai.

Husholdningenes forbruk av mat, drikkevarer og tobakk har vært relativt stabilt i de foregående månedene. Tallene for disse varegruppene viser likevel en markert nedgang på 1,6 prosent fra mai til juni.

Fortsatt vekst i bilkjøp
Kjøp av transportmidler samt bensin og olje var nærmest uendret fra mai til juni, samlet sett. Innenfor denne hovedgruppen gikk kjøp av transportmidler markant opp sammenlignet med måneden før, mens redusert kjøp av reservedeler, bensin og olje bidro til å trekke konsumet ned.

Lavere forbruk enn i juni i fjor
Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes totale varekonsum 1 prosent lavere i juni 2009 enn i samme måned året før. Matvarekonsumet lå på samme nivå som i juni 2008, mens kjøp av klær og fritidsutstyr med videre var høyere. Elektrisitetskonsumet og kjøp av transportmidler samt bensin og oljer var derimot nærmere 10 prosent lavere i juni i år enn i fjor.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.