Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld var 5,0 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 5,1 prosent måneden før. Gjeldsveksten i kommunene er rekordlav.

Les også: Oslo-byrådet låner over pipa

Publikums innenlandske bruttogjeld var 5.112 milliarder kroner ved utgangen av oktober, ifølge K2-tallene fra Statistisk sentralbyrå.

Les også: Sterkeste kronen på over ett år

Kredittindikatoren K2 er blant annet et viktig verktøy for Norges Bank når styringsrenten settes.

Husholdningenes gjeld utgjorde 3.045 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Tolvmånedersveksten for husholdningene var på 6,3 prosent i samme periode, opp fra 6,2 prosent i september.

Utlånsveksten i banker og kredittforetak gikk ned fra 5,6 prosent i september til 5,5 prosent i oktober.

Også gjeldsveksten i kommuneforvaltningen gikk svakt ned fra 6,4 prosent ved utgangen av september, til 5,7 prosent ved utgangen av oktober. Dette er den laveste gjeldsveksten i kommunesektoren i moderne tid.

De siste årene har gjeldsveksten falt, men 2016 kan bli det første året at brutto gjeld faktisk øker mindre enn ventet vekst i kommunesektorens inntekter. Dermed vil sannsynligvis også kommunenes netto gjeldsgrad, som er et mer relevant nøkkeltall enn brutto gjeld, gå ned, skriver Kommunal Rapport.

Kommunenes låneopptak i november og desember vil avgjøre om 2016 blir et rekordår eller ikke. (©NTB)