Fredag 14. oktober gjøres skattelistene for inntektsåret 2015 tilgjengelige.

Det samlede skatteoppgjøret for 2015 viser at 4,1 millioner personlig skattytere har betalt 478 milliarder kroner i skatter og avgifter.

De harde fakta

75 prosent av skattyterne har fått igjen totalt 40 milliarder kroner på skatten, mens 800.000 har fått restskatt på 23 milliarder kroner.

Og trenden er klar: Vi snoker mindre enn før i skattelistene.

Skatteetaten ser en betydelig nedgang i folks interesse for å søke etter andres formue og inntekt, etter at det loggføres hvem som søker i skattelistene.

Du kan lese flere detaljer her.

Redusert til en tiendedel

- Antall søk er redusert til en tiendedel, antall søkere nær halvert og folk er ikke lenger like opptatt av å sjekke hvem som har sett på deres skattetall, sier kommunikasjonsdirektør Mariken Holter i en pressemelding.

Siden oktober i fjor er det foretatt over 1,5 millioner søk i skattelistene på skatteetaten.no, fordelt på i underkant av 470.000 unike innlogginger.

Tilsvarende tall for inntektsåret 2012 er 16,5 millioner søk fordelt på nær 927.000 unike innlogginger.

Hvordan søke?

For å søke i skattelistene må du logge deg inn via ID-porten med MinID. Kun siste års skattelister er tilgjengelige

Du kan også finne ut hvem det er som har søkt på deg i skattelistene. Ved å klikke på en fane inne i søket får du en statistikk som viser navn, fødselsår, postnummer og poststed på den som har søkt på deg.