Donald Trump ble saksøkt i New York for å personlig berike seg på sin presidentstilling på bekostning av restauranter og hoteller i New York og Washington. Søksmålet var initiert av en nonprofittorganisasjon som kaller seg «Borgere for Ansvarlighet og Etikk».

Saksøkerne mener at Trump bryter et punkt i grunnloven som begrenser offentlig ansattes mulighet til å utnytte stillingene sine til personlig berikelse fra utenlandske stater.

Naturlig

Dommer George B. Daniels konkluderer at saksøkerne ikke har klart å bevise at de har lidd tap av inntekt på grunn av spesifikke handlinger som president Trump har gjort.

- Det er bare naturlig at interessen for hans eiendommer har økt etter at han vant valget, fastslår dommer Daniels.

Dommeren påpeker også at den aktuelle grunnlovsparagrafen er ment å beskytte USA mot at presidenten lar seg korrumpere av utenlandske stater eller ledere, ikke amerikanske bedrifter som er i konkurranse med en presidents selskaper. I tillegg fastslår dommer Daniels at det må være opp til Kongressen å vurdere om president Trump jar brutt grunnloven ved å ta imot gaver eller fordeler fra utenlandske stater.

- Denne domstolen vil ikke fortelle Kongressen hvordan den skal eller ikke skal utøve sin makt når det gjelder saksøktes påståtte brudd på denne paragrafen om berikelse fra fremmede stater, konkluderer dommeren.

Gir ikke opp

- Vi kommer ikke til å gi opp dette alvorlige og stadig pågående grunnlovsbruddet, sier daglig Noah Bookbinder i organisasjonen som sto bak søksmålet.

Ifølge The New York Times er dette trolig første gang på 230 år at en domstol har tolket denne grunnlovsparagrafen. To tilsvarende søksmål er fremdeles under rettsbehandling.

Dommen er en stor seier for president Donald Trump. Dersom retten hadde dømt imot Trump her, ville det ha gitt kritikerne hans enda et argument for å stille ham for riksrett.

Gjennomsnittet av de 13 siste meningsmålingene viser at 56,8 prosent av amerikanerne er misfornøyde med den jobben Donald Trump gjør som president. Bare 38,5 prosent er fornøyde. I den aller ferskeste målingen er hele 59 prosent misfornøyde og kun 35 prosent fornøyde.

Tjener stort på skattereformen

President Donald Trumps muligheter til å ut utnytte stillingen til personlig berikelse har vært et omdiskutert tema i USA helt siden valgkampen. Han nekter å legge fram sine skatteligninger, slik presidenter tradisjonelt har gjort, noe som gjør det vanskeligere å kontrollere dette.

Samtidig fastslår flere økonomer at skattereformen som ble vedtatt i USA denne uka vil være svært fordelaktig for president Trump. Blant annet ble det lagt inn et punkt om at såkalte «pass through»-selskaper, hvilket vil si selskaper som kan betale personskatt, kan trekke fra 20 prosent av inntektene før skatten beregnes. Trump eier hundrevis av slike selskaper.