*Nettavisen* Økonomi.

Viktig nyhet for norsk økonomi

Oljeinvesteringene ventes å øke til rekordnivåer i år. Foto: Sara Johannessen (NTB scanpix)

Spår rekordhøy pengebruk i oljesektoren.

07.03.14 13:04

Torsdag har det kommet viktige signaler knyttet til Norges økonomiske utvikling fremover.

Statistisk sentralbyrå (SSB) er nemlig ute med investeringstellingen for olje og gass i årets første kvartal.

Denne er veldig viktig fordi den antyder hvordan investeringene blir i oljeinvesteringen fremover.

Disse pengene er nemlig et enormt bidrag til landets økonomiske vekst, langt utenfor det man ser på som tradisjonell oljeindustri.

Fasiten viser at investeringene til olje- og gassvirksomheten, inkludert rørtransport, utgjorde 209,1 milliarder kroner i 2013, 21 prosent mer enn i 2012.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Statistisk sentralbyrå


Men samtidig som investeringene er rekordhøye faller de for landvirksomheten. Investeringene her ble 2,8 milliarder kroner lavere enn det som ble anslått i forrige kvartal.

Venter fortsatt vekst
På de tre siste årene har olje- og gassinvesteringene i løpende priser økt med hele 67 prosent.

Klikk på bildet for å forstørre.


For i år justerer selskapene anslagene opp til rekordhøye 223,7 milliarder kroner, noe som er 0,5 milliarder mer enn tidligere anslått og 25 milliarder mer enn i fjor.

Spår nullvekst
Oljedirektoratet har tidligere i år spådd at investeringene vil bli tilnærmet på stedet hvil de neste årene.

Et viktig usikkerhetsmoment for videre utvikling på norsk sokkel, slik de ser det, er det høye kostnadsnivået og usikkerhet knyttet til prisene.

Får de rett kan det bli dramatisk for norsk økonomi.

- Skulle dette slå til vil det ha betydelige effekter for norsk økonomi, ettersom oljeinvesteringene har steget markert de siste årene og dermed bidratt mye til den generelle veksten. I fjor var årsveksten i investeringene på hele 18,0 prosent, opp fra 14,6 prosent i 2012, skriver økonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets sin morgenrapport.

Annonsebilag