Gå til sidens hovedinnhold

Vil bruke 600 millioner på kunstverk de ikke har sett

Politikerne aner ikke hvilke verk som inngår i samlingen de vil bruke 600 millioner kroner på å vise frem.

- Verken politikere eller kritikere av Kunstsilo-prosjektet har fått innsyn i hvilke verker Nicolai Tangen har lovet bort til det nye kunstmuseet i Kristiansand, skriver Klassekampen.

Kunstsamleren svarer med å invitere Nettavisen til å se den foreløpige listen, og opplyser at listen over de 2000 kunstverkene som inngår i samlingen vil bli offentliggjort når listen er kvalitetssikret.

Etter at fylkestingene i Agderfylkene i går bevilget 30 millioner kroner til Kunstsilo er prosjektet et skritt nærmere realisering. Til nå har fylkene, kommunen og Kristiansand Kommunes Energiverkstiftelse Cultiva bevilget 180 millioner kroner.

I tillegg er Kristiansand kommune innstilt på å gi tomten og siloen for minst 35 millioner kroner under markedsverdi, slik at de totale offentlige bidragene til nå er på 215 millioner kroner.

«Har ikke peiling»
Planen er at museet skal trekke 150.000 besøkende det første året, og 220.000 besøkende i år tre - for det som er anslått til de dyreste billettprisene i Norge.

Trekkplasteret er Tangensamlingen, men den er foreløpig en «forundringspakke» for politikerne. I debatten i fylkestinget i går spurte Høyres Mathias Bernander om Arbeiderpartiets kritiske politiker, Randi Øverland, er enig i at det er snakk om en enestående samling.

- For å være ærlig har jeg ikke peiling. Jeg har set noen bilder som er flotte, men resten vet jeg ikke noe om. Men du har heller ikke peiling, for vi vet ikke hva denne samlingen er, svarte den tidligere statssekretæren i Kulturdepartementet, ifølge Fædrelandsvennens livereferat.

Høyres Mathias Bernander er sønn av tidligere Høyre-statsråd John G. Bernander, som sitter i styret for Tangens kunststiftelse.

Aner ikke størrelsen
I utlysningen til arkitektkonkurransen for Kunstsilo ble det anslått at Tangensamlingen skulle utgjøre 2200 kvadratmeter av ialt 3.800 kvadratmeter utstillingsareal.

Men da fylkesutvalget i Vest-Agder vedtok at Tangen-stiftelsen i så fall burde betale for sin andel, ble det opplyst at det ikke foreligger noen slik fordeling av arealene.

Da fylkestinget i Vest-Agder i går bevilget penger, var kravet at de 30 millioner kronene som Nicolai Tangen har bidratt med, skal dekke kostnadene til minstevisningene som er avtalt.

Direktør Reidar Fuglestad i Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) sier at det nå ikke er noen fasttømret arealfordeling: - SKMU har full kuratorisk frihet til bruk av Tangensamlingen i Kunstsilo. I samarbeidsavtalen mellom AKO Kunststiftelse og SKMU er minste visningsplikt brukt for å sikre at samlingen blir benyttet aktivt. Det er ikke angitt areal i avtalen, opplyser Fuglestad til Nettavisen.

Politikerne har heller ikke fått noen liste over de 2000 kunstverkene som milliardæren Nicolai Tangen har lovet å stille til rådighet for utstillingen.

I den beskrivelsen av samlingen på Kunstsilo sies at den inneholder nordisk kunst fra perioden 1930-1980.

Her er en beskrivelse: Tangen-samlingen

Kan se foreløpig liste
Nicolai Tangen opplyser til Nettavisen at Tangensamlingen består av rundt 2000 verk, og at AKO Kunststiftelse vil få overført disse. Det foreligger en foreløpig liste, men det har kommet til nye innkjøp og det kan være snakk om dubletter, som vil bli korrigert.

- Det regner vi med å ha klart i løpet av kort tid, opplyser han til Nettavisen, og åpner for at en av Nettavisens journalister kan gå gjennom den foreløpige listen i lokalene til Sørlandske Kunstmuseum (SKMU) i Kristiansand.

Når den endelige listen er klar, vil Nicolai Tangen samarbeide med SKMU om hvordan den skal tilgjengeliggjøres: - Vi tar også sikte på at digitaliseringen av samlingen vil kunne gi SKMU adgang til å benytte den «digitale katalogen» i undervisnings – og forskningssammenheng.

Ikke pengemessig verdi
- Listene som presenteres vil heller ikke være påført noen angitt pengemessig verdi pr verk. Samlingen anslås i dag til en verdi av opp mot 200 millioner basert på innkjøpspriser for relativt nye verk, og verdianslag for de eldre deler av samlingen, skriver Nicolai Tangen.

- Vi presenterer selvsagt ikke noen salgskatalog og er åpen for at verdien av enkeltverk vil fluktuere med sist kjente salg, skjønnsmessige verdianslag fra auksjonshus og forsikringsverdier og vil ikke gi nærmere innsyn i dette annet enn for avtalepartnere, kontrollorganer eller andre som måtte ha behov for det for verdsettelser, forsikringer e.l., skriver Nicolai Tangen i en epost til Nettavisen.

Får ikke se samlingen
- Offentligheten og politikerne bør kunne få vite hva slags kunstfaglig kvalitetssikring samlingen har vært gjennom før gaven blir akseptert. Noe av utfordringen ligger i at samlingen i sin helhet ikke er kjent, sier kunsthistoriker Knut Ljøgodt til Klassekampen.

Ljøgodt, som tidligere var direktør for Nordnorsk kunstmuseum, reagerer på at debatten handler om bygget til 530 millioner kroner - ikke kunsten det skal huse.

– Innpakningen blir viktigere enn innholdet. Men hvordan skal man få det offentlige, stiftelser og private til å bidra til bygget, når man nærmest toner ned innholdet ? Det er kunsten som i det lange løp vil avgjøre om kunstsiloen blir en suksess, sier Ljøgodt til Klassekampen.

Ukjent verdi
Også verdianslagene spriker. Kunstverkene skal overføres til AKO Kunststiftelse, og det siste regnskapet viser at innkjøpsverdien er 37 millioner kroner.

Ifølge sakspapirene til de offentlige etatene blir reell verdi anslått til 83 millioner kroner for de rundt 1.000 verkene som til nå er overført.

Verken kommunestyret i Kristiansand, fylkestingene i Agderfylkene eller Cultiva-stiftelsen har fått sett noen liste over hvilke verk som vil inngå i samlingen de vil bygge et hus til 530 millioner kroner for å huse.

– Vi har etterlyst en slik oversikt gang på gang, men uten å få svar. Også i debatten i fylkestinget ble det hevdet at samlingen består av 2000 malerier. Men ingen malerier er hittil blitt overført museet. De er fortsatt i Ako-stiftelsens eie. Og ingen av oss har sett noen dokumentasjon på disse verkene, sier Arbeiderpartiets Randi Øverland til Klassekampen.

Gigantinvestering
I tillegg til de offentlige bidragene på 215 millioner kroner, er det planen å låne 265 millioner kroner til Sørlandets Kunstmuseum (SKMU).

Museet har ikke særlig egenkapital, så det er antatt at noen må garantere for lånet - sannsynligvis det offentlige.

I tillegg er det anslått at Kunstsilo vil trenge 40 millioner kroner i årlige driftstilskudd fra kommune, fylker og staten.

Hvis Kunstsilo blir realisert, skal det nye Sørlandske Kunstmuseum huse museets gamle samling og Tangen-samlingen.

Kommentarer til denne saken