Gå til sidens hovedinnhold

Vil bruke milliarder på Nordsjøen

Investeringslysten gå i i taket på norsk sokkel

Etter flere år med nedgang, har investeringslysten på norsk sokkel for oljebedriftene tatt seg kraftig opp

Ifølge Statistisk Sentralbyrå anslås investeringene til olje- og gassvirksomheten nå til hele 172 milliarder kroner for 2012. Dette er 28,8 milliarder høyere enn anslaget gitt i andre kvartal. Samtidig øker anslagene for 2011 med 7,3 milliarder, til 151,7 milliarder kroner.

Økningen fra forrige kvartal for både 2011 og 2012 skyldes hovedsakelig at fem nye utbyggingsprosjekter er kommet med i tellingen dette kvartalet. Det er utbyggingene Ekofisk Sør, Eldfisk II, Valemon, Knarr og Hyme. Disse prosjektene er blitt godkjent av myndighetene i løpet av sommeren.

Høyeste investeringsanslag siden 1985
Målt i løpende priser er investeringsanslaget for 2012 det høyeste som er gitt siden Statistisk sentralbyrå startet investeringstellingen i 1985. Anslaget er 22,9 milliarder høyere enn tilsvarende anslag gitt for 2011 i tredje kvartal 2010. Det er anslagene for investeringene til feltutbygging, felt i drift, letevirksomheten og rørtransport som øker sammenlignet med tilsvarende tall for inneværende år. Bare anslagene for landvirksomhet viser nedgang.

Investeringene til letevirksomheten i 2012 er nå anslått til 32,4 milliarder kroner. Dette er 2,5 milliarder høyere enn oppgitt i forrige kvartal, og 1,8 milliarder høyere enn tilsvarende tall for inneværende år.

Investeringslysten gir store ringvirkninger for norsk oljeindustri. Rettighetshaverne på norsk sokkel planlegger blant annet å bruke hele 87,8 milliarder kroner på boring av produksjons- og letebrønner i 2012. Dette er 41,5 prosent mer enn påløpte borekostnader i 2010. Oppløftende funn i år har generert mer optimisme vedrørende norsk sokkels ressurspotensial, og det blir i tillegg behov for mange avgrensningsbrønner for å kartlegge funnene nærmere. Modne felter trenger mer olje- og gassressurser for å opprettholde effektiv drift. Derfor blir det boret mange letebrønner i nærheten av eksisterende felter. Høy oljepris stimulerer også oljeselskapene til å ville bore flere produksjonsbrønner. Til boring av letebrønnene benyttes mobile rigger. Produksjonsbrønnene blir boret av enten faste innretninger eller mobile rigger. Det ventes ikke at antall mobile rigger på norsk sokkel vil øke mye til neste år.

Det er derfor grunn til å tro at noen av brønnene som nå er planlagt boret i 2012 kan komme til å bli skjøvet ut i tid.

Anslåtte investeringer for 151,7 milliarder kroner i år
Investeringene til olje- og gassvirksomheten, inkludert rørtransport, for 2011 blir nå anslått til 151,7 milliarder kroner. Dette er en økning på 7,3 milliarder fra forrige kvartal. Det er de fem nye utbyggingsprosjektene nevnt over som bidrar til denne økningen. Anslaget er 12,3 milliarder høyere enn tilsvarende tall for 2011, gitt i tredje kvartal 2010. Investeringene til felt i drift, feltutbygging og letevirksomheten viser en oppgang sammenlignet med tilsvarende tall for 2010, mens investeringer til landvirksomhet og rørtransport viser nedgang.

De påløpte investeringene i 1. kvartal og 2. kvartal utgjorde henholdsvis 32 og 34,6 milliarder kroner. Dette gir påløpte investeringer i 1. halvår på 66,6 milliarder kroner. Realisering av det nåværende anslaget for 2011 forutsetter investeringer på hele 85,1 milliarder kroner i 2. halvår. Selv om utviklingen i 1. halvår viser en tiltagende investeringsaktivitet er det grunn til å tro at noen av investeringene som er planlagt gjennomført i 2011 skyves over til 2012.

Reklame

Kutt den skyhøye strømregningen: Slik får du billigst og best varempumpe