Et 70 meter høyt tårn skal bygges midt i Nydalen i Oslo. Siste hinder er politisk behandling i Byrådet, men planene fra eiendomsselskapet Avantor for Gullhaug Torg 2A ble godkjent av Plan- og bygningsetaten i romjula, skriver Nordre Aker Budstikke.

Et signalbygg i Nydalen har vært på blokka i over ti år. I 2010 fikk Avantor bystyreflertallet med på å bygge et 24 etasjers signalbygg på om lag 75 meter, på plassen mellom Torgbygget og Riksteatret. Men byggekostnadene ble høyere enn forventet salgsverdi, og planene ble skrinlagt. Det nye forslaget, der Avantor er forslagsstiller og Cowi konsulent, er tegnet av det prisbelønte arkitektfirmaet Snøhetta, og skal være et miljøvennlig "FutureBuilt"-forbildeprosjekt.

41 boliger

Bygget skal inneholde i alt 10.760 kvadratmeter, med 41 boliger og ellers næringsvirksomhet. I tillegg til høyhuset på 70 meter og med 17/18 etasjer, kommer et mindre bygg på 32 meter med inntil 7 etasjer.

Avantor-sjef Øystein Thorup understreker overfor Nettavisen at utbyggingen ikke er godkjent av de politiske myndighetene i Oslo. Saken skal nå oversendes bystyrepolitikerne for endelig godkjenning av detaljreguleringen.

Høyere enn Oslo Rådhus

De høyeste byggene i Oslo i dag er ifølge Wikipedia Radisson Blu Plaza med 117 meter og Posthuset med 111 meter. Uranienborg kirke er 75 meter høyt, Rådhuset 66 meter.

Kjell Inge Røkke har planer om hele 60 etasjer på Fornebu og et signalbygg på hele 200 meter. Det vil i så fall sprenge alle høyderekorder og høydebegrensninger i Oslo og Norge.

Byggehøydene skal ifølge kommuneplanen i Oslo være på inntil 42 meter, og da på utvalgte steder. Det vil primært si rundt knutepunkter som Oslo S, Skøyen og andre områder med god kollektivdekning. Høyde er en gjenganger i utbyggingssakene i Oslo, der utbyggerne ofte vil bygge høyere enn det planmyndighetene liker.

Avantor er den desidert største utbyggeren i Nydalen, og området er selskapets kjerneområde. Den totale bygningsmassen til Avantor utgjør ifølge hjemmesiden om lag 250.000 kvadratmeter med næringseiendom. Disse eiendommene er først og fremst lokalisert i Nydalen.

Ifølge saksfremlegget fra Plan- og bygningsetaten er planforslaget er i samsvar med kommuneplanens fortettingsstrategi rundt Nydalen kollektivknutepunkt og høyhusvedtaket.

- Ønsker ikke mini-Manhattan på Fornebu

Oslos skandaletomt til 30 millioner kan trolig ikke brukes til noe

Fast eller flytende rente? Her er Olav Thons råd