(ANB): Mandag gikk startskuddet for en rettssak som kan få store konsekvenser for norsk arbeidsliv.

Pilotene og de kabinansatte i flyselskapet Norwegian ble for noen år siden flyttet ned i underselskaper og bemanningsselskaper i Norwegian-systemet.

Flyselskapet begrunnet flyttingen med at det ville gi bedre og smartere drift, mens de ansatte reagerte på at avstanden til den reelle arbeidsgiveren ble for stor, og at flyttingen utfordret en av grunnpillarene i den norske arbeidslivsmodellen, nemlig streikeretten.

Les også: Bjørn Kjos: - Ryanair-piloter står på venteliste for å begynne i Norwegian

Saken endte til slutt i retten. I første rettsrunde vant de ansatte, som krever å bli ansatt i moderselskapet i Norwegian, og ikke i bemanningsbyråer langt unna toppledelsen. Men i lagmannsretten i vinter var det Norwegian som stakk av med seieren, fordi retten mente Norwegian selv har rett til å bestemme egen selskapsstruktur.

Denne uka er det Høyesterett som skal ta stilling til hvor saken ender.

Vil endre loven

I utgangspunktet mener fagforeningen Parat, som organiserer de flyansatte, at dagens lovverk er godt nok. De mener lagmannsretten har mistolket dagens lovverk, og at de i dag har krav på å bli ansatt lenger oppe i Norwegian-systemet.

Men dersom Høyesterett skulle konkludere med det motsatte, nemlig at Norwegian er i sin fulle rett til å bestemme sin egen selskapsstruktur uten innblanding fra arbeidstakerne, vil de likevel ta initiativ til å endre lovverket. Det sier nestleder i Parat, Vegard Einan til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Vi mener loven er tydelig nok. Og vi er ganske sikre på at Høyesterett vil tolke loven på samme måte som oss. Men hvis de er uenige med oss og mener at dette er legitimt, da blir det et politisk spørsmål hva slags arbeidsliv man vil ha. Da må politikerne ta stilling til om man vil ha et arbeidsliv der arbeidsgiverne kan konstruere seg vekk fra arbeidsgiveransvaret, sier Einan.

Og fagforeningen kan få støtte i Stortinget. Leder for Arbeiderpartiets arbeidslivsutvalg, Arild Grande, står klar til å fremme forslag i Stortinget for å sikre at arbeidsgiveransvaret plasseres der han mener det hører hjemme.

Les også: Michael O'Leary: - Mest sannsynlig at enten SAS eller Norwegian går konkurs

Arbeidsgiveransvar

– Vi følger denne saken med argusøyne. Vi mener det er mye i arbeidsmiljøloven som taler til fordel for fagbevegelsens syn. Men hvis Norwegian får medhold i Høyesterett, står vi klare til umiddelbart å fremme forslag som styrker arbeidsmiljølovens bestemmelser om at arbeidsgivere som har styringsrett også må ta et arbeidsgiveransvar, sier Grande til ANB.

Han mener saken i Høyesterett kan få konsekvenser for langt flere enn kun Norwegian og de ansatte i flyselskapet.

– Dette handler ikke bare om denne aktuelle saken, men om hele arbeidslivet. Vi ser mange arbeidsgivere som prøver å lete etter måter å organisere virksomheten sin på for å sno seg unna arbeidsgiveransvaret, opplyser han til ANB.

Utflagging

Norwegian har på sin side advart kraftig mot at det vil få alvorlige konsekvenser for flyselskapet dersom Høyesterett skulle lande på å støtte fagforeningenes syn i denne saken. Kommunikasjonssjef i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen, sa mandag til NTB at dersom de skulle tape i Høyesterett vil det kreve en omorganisering til en modell som ikke er bærekraftig for framtiden.

– I verste fall blir vi da tvunget til å avvikle vår norske virksomhet. Resultatet blir i så fall at arbeidsplassene flyttes ut av Norge. Vi kan ikke godta at en fagforening i et enkeltland skal diktere strategiske valg og modellen for vår globale virksomhet på en måte som påvirker vår mulighet til å konkurrere internasjonalt. Det er styrets og ledelsens ansvar, sier Sandaker-Nielsen.

Les også: Hegnar langer ut mot O'Leary: - Et svin

Norwegian er også opptatt av at de norske ansatte er fast ansatte, og har norsk tarifflønn.

– Måten konsernet er organisert på i dag, sikrer at Norwegian kan delta i den internasjonale konkurransen og fortsette å skape nye arbeidsplasser både i Norge og internasjonalt. Dessuten sikrer vi at en stor norskeid virksomhet kan ha hovedkontor i Norge, sier Sandaker-Nielsen. (ANB).

Les flere saker på anb.no