Gå til sidens hovedinnhold

- Vil fjerne håpløs parkeringsregel

Privatisering, satsing på skole og mer liberale parkeringsbestemmelser. Eirik Lae Solberg vil endre på mye hvis han blir byrådsleder.

Høyres gruppeleder i Oslo bystyre og byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg lover Oslos innbyggere at mange ting blir annerledes i hovedstaden hvis det blir borgerlig valgseier i 2019.

- Ja, vi vil satse mer på skole, mer på kollektivtrafikk og igjen slippe til private aktører. Dessuten har vi mer tro på positive virkemidler istedenfor å bruke pisken og et budskap om at politikken skal svi.

Bompenger og parkeringsbestemmelser som har snudd opp ned på bybildet, har satt sinnene i kok.

- For å begynne med noe alle er opptatt av, det nåværende byrådet har fjernet mange parkeringsplasser i Oslo sentrum, hva gjør dere her?

- Det er ingen stor politisk uenighet om å redusere personbiltrafikken i sentrum. Men vi mener de begynner i feil ende. Istedenfor å øke bylivet i sentrum, er det nåværende byrådet mest opptatt av å fjerne bilene. Det bor i dag nesten ingen innenfor Ring 1. Vi mener det er mulig å bygge boliger til 10 000 innbyggere i sentrum og Kvadraturen.

Fornuftig

- Blir det et bilfritt sentrum innenfor Ring 1 med Høyre i førersetet?

- Det er fornuftig å fjerne parkeringsplasser for å gi bedre plass til fotgjengere, syklister og kollektivtrafikken. Men vi skal ikke fjerne parkeringsplasser bare for å gjøre det vanskeligere for bilistene og for å sette opp utekontor.

- Dere har foreslått gratis kollektivtrafikk innenfor Ring 1, blir ikke det byråkratisk?

- Nei, vi tror dette kan løses enkelt og praktisk. Vi ser for oss et «hop on, hop off-system», der det opplyses om at du nå er innenfor Ring 1, og at hvis du er på vei ut av området, må du løse billett. Vi mener dette er verdt teste ut.

- Vil dere videreføre beboerparkering helt frem til kl. 20 på lørdag?

- Parkeringsbestemmelsene i sentrumsnære områder skal endres til slik de var før. Det betyr at du kan stå gratis etter kl. 17 på hverdager og etter kl. 15 på lørdager. I Oslo sentrum må vi nok ha utvidet avgiftstid, svarer Lae Solberg, før han fyrer løs:

Håpløs bestemmelse

- Og så vil vi ta bort den håpløse bestemmelsen om at du ikke kan stå parkert lenger enn 2 timer på samme plass! I tillegg vil vi halvere årsgebyret for beboerparkering fra 3000 kroner til 1500 kroner.

- Hva med forslaget om ny parkeringsnorm for handel, som vil fjerne mange parkeringsplasser for kundene?

- Her er det varslet en permanent ny parkeringsnorm, men det er en midlertidig norm frem til den tid. Vi er imot, ta for eksempel et nærsenter som Tåsen. Eierne vil utvide og modernisere senteret. Med byrådets parkeringsnorm betyr det en kraftig reduksjon av parkeringsplassene og gjør en utbygging ulønnsom. Konsekvensen er at tiden løper fra senteret, og at kundene drar til Storo Senter i stedet

Avvikles

- Hva med eiendomsskatten, som Høyre vil avvikle. Den gir 1,6,5 milliarder i årlige skatteinntekter, hvordan skal dere dekke inn dette?

- Vi har sagt at vi i neste periode vil avvikle eiendomsskatten for boliger, som innbringer circa 600 millioner kroner. På lengre sikt vil vi også avvikle skatten på næringseiendom, men det avhenger av den økonomiske utviklingen. Oslo kommune har fått én milliard i økt handlingsrom fra regjeringen, takket være endringer i overføringene til kommunene. Vi mener det er rom for å tilpasse oss, eiendomsskatten fra privatpersoner utgjør om lag 0,8 prosent av de totale inntektene til kommunen.

- Dere ønsker igjen å slippe til kommersielle aktører innenfor helsetjenester og barnehager?

- Vi ønsker en balanse mellom offentlige aktører, private ideelle aktører og kommersielle aktører. Vi vil igjen konkurranseutsette sykehjemstjenester for å gi et godt tilbud til dem som trenger det mest. Vi trenger sunn konkurranse og private tilbud for å få til innovasjon. Private barnehager scoret i kommunens publikumsundersøkelse i 2014 hele 13 prosentpoeng bedre enn de kommunale tjenestene. Byrådet har nå sluttet å offentliggjøre sammenlikninger her. Det må være en grunn til det.

Bra i 25 år

- Men hvorfor vil dere konkurranseutsette renholdstjenestene rett etter Veireno-skandalen?

- Oslo kommune har 25 års historikk med å konkurranseutsette disse tjenestene. Det har stort sett går bra og gitt oss billigere og bedre renholdstjenester. Så gikk det ordentlig galt, noe som skyldes en kombinasjon av anbudet, og at det ikke ble tatt nok hensyn til Veirenos økonomi. Et nytt anbud må vektlegge soliditet, profesjonalitet og økonomi.

- Byrådet har lansert et nytt kommunalt IT-foretak?

- Håpløst, det kan ikke være en offentlig kjerneoppgave å bygge opp et kommunalt selskap som skal satse på programvare og hardware i kamp med internasjonale giganter som er konkurranseutsatt hver eneste dag. Det finnes nok av profesjonelle IT-leverandører der ute som har tusenvis av kunder å fordele kostnadene på. Vi må heller ikke glemme at det er den løpende driften og vedlikeholdet som koster mest, og Oslo kommune skal utvikle alt alene. Dette blir dyrt og dårlig.

Historisk lavt

- Over til boligmarkedet, det er skyhøye boligpriser, blant annet som følge av for få boligtomter i Oslo. Det er vel ikke bare dette byrådets skyld?

- I 2018 ble det regulert under 800 nye boliger i Oslo. Det er historisk lavt. Vi bør i hvert fall tilbake til volumene fra 2015 på 2500-3000 nye boliger i året.

- Høyder og fortetting er et evig stridstema, må vi bygge høyt?

- Noen områder i byen tåler større høyder. Eksempelvis vil vi rive Galleri Oslo og tillate et nytt bygg som er på høyde opp mot nabobygg som Oslo Plaza og Posthuset. Samtidig er det viktig at nye bygg tilpasser seg eksisterende arkitektur.

- Hva med å bevare småhusene?

- Vi skal ta vare på særpreget i de ulike områdene og ha en variert bebyggelse, med eneboliger, rekkehus, mursteinsbygninger og høyhus. Vi vil verken rive småhusbebyggelsen på Smestad eller nedre del av Grefsen, men tillate større høyder nær kollektivknutepunktene.

Ingen bussing

- Skole er et kjerneområde for Høyre, frykter dere et klasseskille mellom de ulike områdene?

- Det er i hvert fall en dårlig idé å busse barn på tvers av byen. Barna skal ikke være et virkemiddel her, det blir feil. Nærskoleprinsippet skal fortsatt gjelde, og det viktigste er å skape en god skole, der barna trives. De skal oppleve læring og mestring og tilegne seg grunnleggende ferdigheter og har et høyt læringsnivå. Vi er bekymret over at 1 av 4 elever har for dårlige språkkunnskaper til å følge undervisningen når de starter i første klasse.

- Når det gjelder videregående skoler, skal det fortsatt være fritt skolevalg. Samtidig ser vi behovet for å styrke økonomien til enkelte skoler for å heve attraktiviteten og tiltrekke seg flere elever.

Halv sats

- Og så blir det målretting av dagens aktivitetsskole, der dere ikke skiller på bydeler?

- Ja, for 2019 har vi vært veldig tydelige på at det over hele byen skal det være gratis aktivitetsskole fra 1. til 4. klasse for husholdninger med en samlet inntekt under 550 000 kroner. For inntekter mellom 550 000 og 750 000 kroner foreslo vi halv sats, men vi ønsker å øke fribeløpsgrensen ytterligere om jeg blir byrådsleder til høsten.

Les også

Lovendring fratar alle kinoansatte frikortet: - Ekstremt uheldig

Les også

Norwegian-flyet måtte snu på taksebanen – «ufyselig» amerikaner hentet av politiet

Les også

Moxnes: – Ropstad bør grue seg til 8. mars

Kommentarer til denne saken